Menu Zavřeno

3P Instruments

logo-3p-instruments
Web výrobce:  3P Instruments

vyrobce-3p-instruments

3P Instruments, jehož jsme výhradním českým distributorem, vznikly přejmenováním německého Quantachromu GmbH a s využitím dlouholetých zkušeností vyvinuly nové automatické sorpční analyzátory plynů a par pro charakterizaci porézních a sypkých materiálů. 3P Instruments mají velký inovační potenciál, což dokazuje rychlý vývoj nového sorpčního analyzátoru 3P Sync a zejména propracovaná řada kryogenního příslušenství cryoTune vhodných pro sorpci plynů za teplot od 82 K po 50 °C s využitím pouze kapalného dusíku a elektrického ohřevu. Nadále poskytují velmi kvalitní servis, spotřební materiál, aplikační podporu i placené analýzy svým německým i evropským zákazníkům bývalého Quantachromu a to v jejich laboratořích v Německu.

3P Instruments se též staly celoevropským prodejním a servisním střediskem chemisorpčních a reaktorových řešení firmy Altamira Instruments, která poskytuje kompletní řešení šitá na míru zákaznickým potřebám.

V případě zájmu o přístroje tohoto dodavatele lze nechat proměřit pár vzorků předem i se podívat na samotný přístroj v aplikační laboratoři v německém Lipsku či Mnichově.

Sponzorujeme Porézní sekci České chemické společnosti a pracujeme též na vzdělávání uživatelů adsorpčních analyzátorů – viz článek o volbě vhodného adsorptivu, či naše přehledné a praktické výklady a rádci:
Porosita a distribuce velikosti pórů
Měrný povrch metodou BET
Analyzátory adsorpce plynů a par
Adsorpce plynů a par – statická metoda

 

Přístroje od výrobce: 3P Instruments

Odplyňovací zařízení 3P prep 800 disponuje osmi stanicemi pro přípravu vzorků na fyzisorpční měření měrného povrchu BET a distribuce velikosti ...
Přístroj isoTune nabízí jedinečnou přesnost a reprodukovatelnost statických adsorpčních a pyknometrických měření, včetně možnosti adsorpce par s dokonalým teplotním řízením ...
Řada kryostatů cryoTune pro přesné udržování nízkých teplot otevírá nové obzory pro měření sorpce plynů. Umožňuje téměř všem objemovým sorpčním ...
CryoCooler je chladící zařízení pro dosažení velmi nízkých (kryogenních) teplot až 20 K (-253 °C). Toto konkrétní řešení umožňuje měřit ...
Adsorpční analyzátor BET a mezopórů 3P sync nabízí až čtyři analytické stanice a samostatnou měřicí celu tlaku nasycených par (p0) ...
Řada přístrojů 3P micro představuje rychlé automatické fyzisorpční analyzátory mikropórů s až třemi zcela nezávislými měřícími stanicemi osazenými tlakovými převodníky ...
3P surface DX je plně automatizovaný průtočný analyzátor pro rychlé stanovení měrného povrchu BET se čtyřmi analytickými stanicemi. Tento analyzátor ...
Jednostanicový automatický heliový pyknometr pro měření objemu a hustoty porézních, pevných, sypkých i pěnových látek. Objem vzorku 3P densi 100 ...
Řada přístrojů 3P meso umožňuje charakterizaci mezo- a makroporézních materiálů, zejména stanovení měrného (specifického) povrchu BET, celkového objemu pórů a ...
Řada přístrojů mixSorb S poskytuje unikátní schopnost zkoumat nové materiály, jako jsou organokovové sítě (MOF), kovalentní organické sítě (COF) a ...
Řada analyzátorů mixSorb L poskytuje unikátní možnost zkoumat libovolně složitý dynamický sorpční proces ve velmi bezpečném a jednoduše ovladatelném stolním ...
3P prep J4 je přídavná odplyňovací jednotka se čtyřmi stanicemi pro vakuové odplynění. K přípravě vzorku se využívají individuální výhřevné ...