Menu Zavřeno

Analytický adsorbér pro plyny a páry 3P mixSorb L

Logo výrobce: logo-3p-instruments
Kategorie technik:
Stanovení:

  Řada analyzátorů mixSorb L poskytuje unikátní možnost zkoumat libovolně složitý dynamický sorpční proces ve velmi bezpečném a jednoduše ovladatelném stolním provedení. Technické adsorbenty jako jsou zeolity, aktivní uhlí, silika gely a další mohou být testovány za procesně autentických podmínek v širokém rozsahu teplot (-20 až 400 °C) a tlaků (až do 85 bar), s nastavitelným průtokem plynu až 40 L/min o přesně definovaném složení plynu.

  Řada mixSorb S slouží zejména k charakterizaci nových materiálů jako jsou organokovové sítě (MOF), kovalentní organické sítě (COF) a jejich vlastností při adsorpci směsí plynů zejména v odděleních výzkumu a vývoje.

  Přehled modelů mixSorb L:

  ModelLL ecoL ambientLHP
  rozsah tlaku0,1-10 bar0,1-10 bar0,1 – tlak okolí0,1-68 bar
  počet MFCs*2-4
  vstupní tlak15151585
  počet výparníkůaž 2
  kontrola tlakuanoanoneano
  simulační softwareanovolitelnýanoano
  senzor úniku hořl. plynuanoneanoano
  protisměrný tok loženmanoneanoano
  TCDano, 13 továrních kalibracíano, 1 továrních kalibraceano, 13 továrních kalibracíano, 13 továrních kalibrací
  teplotní čidla v adsorberuaž 4
  objem vzorku4 – 130 cm2, jiné objemy na vyžádání
  teplotní rozsah výhřevné kapsyteplota okolí až 400 °C
  teplotní rozsah cirkulační lázně-20 °C až 90 °C

  * regulátor hmotnostního průtoku MFC

  Vlastnosti průtočného analyzátoru směsí plynů

  • Měření průrazových křivek adsorberů (koncentrace na výstupu vs. čas)
  • Stanovuje kinetické vlastnosti a účinnost dělení adsorbentů
  • Vhodný pro analýzu společné adsorpce (koadsorpce) a eliminace jiné složky z povrchu
  • Stanovení selektivity sorpce
  • Rozumné zmenšení (downscaling) technické separace
  • Dynamické adsorpční a desorpční experimenty
  • Stanovení jedno- a více-složkových adsorpčních dat
  • In-situ příprava vzorku až do 400 °C (na měřící stanici)
  • Zcela automatické řízení přes PC
  • Automatické řízení a regulace tlaku v adsorbéru až do 10 bar
  • Až 4 velmi přesné jednotky pro řízení hmotnostního průtoku plynů (mass flow controllers)
  • Automatické vestavěné mísení plynů
  • Měření složení vstupního a výstupního plynu
  • Předehřev vstupního plynu a řízení teploty adsorbéru
  • Měření teploty vstupního plynu
  • Sledování teplotních profilů v adsorbéru pomocí čtyř termočlánků
  • Měření tlakové ztráty v adsorbéru
  • Zabudovaný tepelně vodivostní detektor (TCD)
  • Volitelná analýza složení plynů pomocí připojitelného hmotnostního spektrometru (MS)
  • Bezpečnostní čidlo pro odstavení celého systému v případě úniku hořlavých plynů
  • Vylepšená zabezpečení obsluhy inteligentně osvětleným pracovním prostorem (zčervená, když je systém horký)