Menu Zavřeno

Dynamická sorpce plynů a par

Dynamická sorpce plynů a par probíhá nejčastěji při atmosférickém tlaku, ale někdy může s výhodou v upravené konstrukci sloužit i vysokotlakým měřením až do 200 barů. Průtočné uspořádání měření se využívá pro směsi plynů a nejčastějším levným a univerzálním detektorem je tepelně vodivostní detektor (TCD). Touto technikou lze stanovovat měrný povrch (více zde) a další na teplotě závislé chování pevných látek a katalyzátorů v proudu různých směsí plynů a par – jedná se o teplotně programované experimenty – desorpce či degradace (TPD), redukce (TPR), oxidace (TPO)

Přístroje s technikou: Dynamická sorpce plynů a par

AMI-300 je univerzální chemisorpční analyzátor, od kterého se odvíjí další modely z řady AMI. Všechny chemisorpční analyzátory AMI jsou navrženy ...
3P surface DX je plně automatizovaný průtočný analyzátor pro rychlé stanovení měrného povrchu BET se čtyřmi analytickými stanicemi. Tento analyzátor ...
Řada přístrojů mixSorb S poskytuje unikátní schopnost zkoumat nové materiály, jako jsou organokovové sítě (MOF), kovalentní organické sítě (COF) a ...
Řada analyzátorů mixSorb L poskytuje unikátní možnost zkoumat libovolně složitý dynamický sorpční proces ve velmi bezpečném a jednoduše ovladatelném stolním ...