Menu Zavřeno

Chemisorpční analyzátory AMI

AMI-300 je univerzální chemisorpční analyzátor, od kterého se odvíjí další modely z řady AMI. Všechny chemisorpční analyzátory AMI jsou navrženy proami-software provádění tradičních experimentů s testováním heterogenních katalyzátoru na bezobslužné bázi. V balíku s AMI je i samostatný počítač, který může kromě ovládání analyzátoru AMI provádět jiné funkce v laboratoři. Všechny analyzátory AMI mají spolehlivý a graficky povedený řídicí software založený na LabVIEW a měnící řídící prvky a barvy potrubí v závislosti na aktuálním nastavení toku v systému. Modularita chemisorpčních analyzátorů AMI se projeví zejména při zvýšení propustnosti vzorků při použití dvou, tří, pěti či osmi pracovních stanic AMI-300 vedle sebe při zachování stejného stupně automatizace ovládání jako v základním modelu.

AMI-300R je reakčně zaměřený model, který dovoluje pracovat s parami pro testování reakcí jako je reformování páry, water-gas shift, autotermické reformování nebo preferenční oxidační reakce. AMI-300R má k dispozici jedno nebo více čerpadel a odpařovačů kapalin a tak může sloužit jako zjednodušený laboratorní reaktor.

AMI-300R HP slouží ke studiu reakcí při tlaku do 100 bar případně vyšších při zakázkové výrobě.

AMI-300Lite je cenově přívětivá verze chemisorpčního analyzátoru, u které jsou odebrány možnosti směšování plynů uvnitř přístroje a dávkování par. Existuje ve verzi se třemi, pěti a osmi stanicemi pro maximální urychlení testování.

AMI-300ir je model s infračerveným spektrometrem, který slouží ke studiu adsorpčních a chemických vazeb na povrchu katalyzátoru či k určení povrchových skupin za reakčních podmínek.