Menu Zavřeno

Přístroje

Odplyňovací zařízení 3P prep 800 disponuje osmi stanicemi pro přípravu vzorků na fyzisorpční měření měrného povrchu BET a distribuce velikosti pórů. Příprava vzorku může být vakuová i průtočná. Stanice jsou
Přístroj isoTune nabízí jedinečnou přesnost a reprodukovatelnost statických adsorpčních a pyknometrických měření, včetně možnosti adsorpce par s dokonalým teplotním řízením všech částí přístroje. Představuje průlomový pokrok v technologii fyzisorpční analýzy,
AMI-300 je univerzální chemisorpční analyzátor, od kterého se odvíjí další modely z řady AMI. Všechny chemisorpční analyzátory AMI jsou navrženy pro provádění tradičních experimentů s testováním heterogenních katalyzátoru na bezobslužné bázi.
Řada kryostatů cryoTune pro přesné udržování nízkých teplot otevírá nové obzory pro měření sorpce plynů. Umožňuje téměř všem objemovým sorpčním přístrojům, ať už se jedná o novější nebo starší modely,
CryoCooler je chladící zařízení pro dosažení velmi nízkých (kryogenních) teplot až 20 K (-253 °C). Toto konkrétní řešení umožňuje měřit adsorpční izotermy až 3 vzorků zároveň po neomezeně dlouho dobu
Adsorpční analyzátor BET a mezopórů 3P sync nabízí až čtyři analytické stanice a samostatnou měřicí celu tlaku nasycených par (p0) pro současné měření (synchronizované -> pojmenování pro řadu). Stanice a
Řada přístrojů 3P micro představuje rychlé automatické fyzisorpční analyzátory mikropórů s až třemi zcela nezávislými měřícími stanicemi osazenými tlakovými převodníky 1000;10;1 či 0,1 Torr, p0 celami/sensory. Moderní zabudované redukčními ventily
3P surface DX je plně automatizovaný průtočný analyzátor pro rychlé stanovení měrného povrchu BET se čtyřmi analytickými stanicemi. Tento analyzátor pracuje bez potřeby vakua na principu průtoku plynu o různém
Jednostanicový automatický heliový pyknometr pro měření objemu a hustoty porézních, pevných, sypkých i pěnových látek. Objem vzorku 3P densi 100 se pohybuje od 1 cm³ do 100 cm³. 10palcová dotyková
Řada přístrojů 3P meso umožňuje charakterizaci mezo- a makroporézních materiálů, zejména stanovení měrného (specifického) povrchu BET, celkového objemu pórů a distribuce velikosti pórů při minimálních prostorových nárocích. Tyto přístroje nabízí
Řada přístrojů mixSorb S poskytuje unikátní schopnost zkoumat nové materiály, jako jsou organokovové sítě (MOF), kovalentní organické sítě (COF) a další, pomocí adsorpce směsí plynů. Nové materiály mohou mít velmi
Řada analyzátorů mixSorb L poskytuje unikátní možnost zkoumat libovolně složitý dynamický sorpční proces ve velmi bezpečném a jednoduše ovladatelném stolním provedení. Technické adsorbenty jako jsou zeolity, aktivní uhlí, silika gely
3P prep J4 je přídavná odplyňovací jednotka se čtyřmi stanicemi pro vakuové odplynění. K přípravě vzorku se využívají individuální výhřevné kapsy pro každý vzorek až do 400 °C, včetně možnosti