Menu Zavřeno

Průtočná chemisorpce

Analyzátor složení plynů založený na principu průtočné chemisorpce typicky sestává z vysokoteplotní pece, vstupu plynů s možností jejich mísení a tepelně vodivostního detektoru (TCD) a volitelně dalších detektorů. Vysokoteplotní pec umožňuje provádět reakce – oxidace, redukce, desorpce, degradace či jiné reakce za podmínek řízené teploty. Tepelně vodivostní detektor dokáže detekovat dynamické změny složení a průtoku plynů a s pomocí kalibrace signálu dovede přesně kvantifikovat zreagované množství plynu. Průtočné chemisorpce jsou základní chemické reaktory pro charakterizaci katalyzátorů a nejjednodušší chemické reakce. Typicky se jedná jak o stanovení disperze katalyzátoru, tak procenta oxidace/redukce, síly a množství kyselých a bazických center v porézních nosičích či samotných katalyzátorech. K posledním jmenovaným účelům může být potřeba probublávací nádoba pro dodávání par nízkovroucích kapalin spolu s vyhřívanými rozvody plynů. Manuální dávkování přesných objemů pomocí Hamiltonovy stříkačky či automatické dávkování přes dávkovací smyčku jsou další prvky moderních chemisorpčních přístrojů firmy Altamira Instruments.

Software analyzátoru průtočné chemisorpce Altamira AMI-300

 

Přístroje s technikou: Průtočná chemisorpce

AMI-300 je univerzální chemisorpční analyzátor, od kterého se odvíjí další modely z řady AMI. Všechny chemisorpční analyzátory AMI jsou navrženy ...