Menu Zavřeno

Laboratorní reaktorové systémy

Laboratorní reaktorové systémy slouží především pro složitější chemické reakce často s kapalnou fází ať již jako reaktanty či produkty, kde standardní chemisorpční analyzátory vhodné pro charakterizaci katalyzátorů a jednodušší reakce již nestačí. Možnosti konkrétního designu a parametrů nejsou omezené na reaktor v malé vysokoteplotní peci, ale typicky jde o větší vyhřívané komory a pece. Větší prostorové možnosti vedou k téměř neomezeným možnostem návrhu reaktorového systému, který typicky slouží k laboratornímu ověření návrhu reaktoru a katalyzátoru, komponent a celého řešení za reálných reakčních podmínek před testy ve větším (poloprovozním) měřítku.

Přístroje s technikou: Laboratorní reaktorové systémy

AMI-300 je univerzální chemisorpční analyzátor, od kterého se odvíjí další modely z řady AMI. Všechny chemisorpční analyzátory AMI jsou navrženy ...