Menu Zavřeno

Elementární analyzátor CHNS UNICUBE

Výrobce: Elementar
Logo výrobce: logo-elementor
Stanovení:

  Nový nástroj UNICUBE je špičkový přístroj pro elementární analýzu uhlíku, vodíku, dusíku a síry.

  Udělali jsme dobré ještě lepším, to je heslo firmy Elementar. Jako přední výrobce spalovacích analyzátorů čerpá zkušenosti z více než 120 let jejich vývoje a výroby. Nyní využili své technické know-how k tomu, aby osvědčený mikroanalyzátor, vario MICRO cube, dostali na další úroveň a plnili narůstající potřeby uživatelů. Výsledkem je nový nástroj UNICUBE, špičkový přístroj pro elementární analýzu uhlíku, vodíku, dusíku a síry. UNICUBE v sobě kombinuje nízké náklady a citlivost mikroanalyzátoru s flexibilitou a vynikající robustností makroanalyzátoru a nabízí bezkonkurenční flexibilitu.

  Jeden elementární mikroanalyzátor pro všechny úkoly

  UNICUBE dokáže analyzovat 0,1 mg léčiv se stejnou přesností jako 1 g nehomogenního vzorku půdy. Zároveň je vhodný pro rozbory širokého spektra látek od těkavého a snadno spalitelného benzínu až po teplotně odolný karbid křemíku. Je možné analyzovat také uhlí, potraviny nebo splaškové kaly. UNICUBE umožňuje simultánní analýzu CHNS nebo kombinace CNS, CHN, CN v jednom vzorku a také je možno tento přístroj vybavit pro stanovení koncentrací O a Cl.

  Tichý provoz

  Díky novému samoregulačnímu systému cirkulace vzduchu je UNICUBE nejtišší elementární analyzátor ve své třídě. Nízká hladina hluku (ne hlasitější než padající déšť) zajišťuje, že práce s UNICUBE je příjemná i pro vaše uši.

  Snadné použití díky chytré konstrukci

  Snadno přístupné a přehledně uspořádané vnitřní komponenty UNICUBE spolu s jeho vysunovatelnou pecí minimalizují čas potřebný k údržbě přístroje a tím maximalizují dobu jeho provozu. Uživatelé docení hladký průběh analýz a plnou důvěru v jejich výsledky také díky plynotěsným rychlospojkám, které zamezují únikům hnacích plynů a spalin uvnitř přístroje. Spojky jsou navrženy tak, aby k manipulaci s vnitřními díly přístroje nebylo třeba použít žádných nástrojů.

  Vysoce výkonná mikroelementární analýza s nejostřejšími píky

  UNICUBE využívá patentovanou a vylepšenou technologii přímého TPD (Temperature Programmed Desorption – desorpce řízená teplotou) optimalizující spolehlivost a přesnost separace plynů ve spalinách. V kombinaci s nejcitlivějším teplotně vodivostním detektorem (TCD) na trhu to znamená, že přístroj je schopen správně analyzovat vzorky s poměry prvků C:N a C:S až do 12 000:1.

  Provozní režimy

  Základní jednotka umožňuje stanovení CHNS, CHN, CNS a CN; přístroj je možné rozšířit o možnost detekce kyslíku a chloru pomocí TCD nebo IR. Všechny režimy jsou vhodné pro analýzu pevných a kapalných organických materiálů a většiny anorganických vzorků.

  Specifikace

  Kvantitativní vysokoteplotní rozklad

  UNICUBE pracuje při stálé teplotě blízké 1 200 ° C, během spalování teplota v okolí vzorku dosahuje 1 800 ° C. Díky kyslíkové atmosféře během spalování je síra obsažená ve vzorku zcela přeměněna na SO2 se 100 % výtěžkem, a to i v případě stabilních sloučenin jako BaSO4.

  Velký dynamický rozsah stanovení

  Meze detekce pro uhlík je 0-100 % nebo až 40 mg uhlíku absolutně. Měřicí rozsah UNICUBE je 0 – 100 % nebo 20 mg síry absolutně a to při použití pouze jednoho IR detektoru pokrývajícího celý detekční rozsah. S použitím IR detektoru lze stanovit koncentrace síry pod 1 ppm nebo 0,2 µg.

  Velký rozsah hmotnosti vzorku

  Řada UNICUBE v závislosti na typu materiálu umožňuje analyzovat navážky vzorku v rozsahu od méně než 1 mg (mikroanalýza) až do 1 g (makroanalýza).

  TPD – přímá teplotou řízená desorpce (direct Temperature Controled Desorption)

  Dokonalé oddělení píků je dosaženo díky patentované technologii přímé teplotou řízené desorpce plynů (TPD), která umožňuje dokonalé oddělení plynných složek spalin v čase pomocí optimalizované TPD kolony. Doba trvání analýzy je také optimalizována automaticky.

  Vícebodová kalibrace

  Kalibrace přístroje UNICUBE je dlouhodobě stálá a na matrici nezávislá.

  Ovládání pomocí počítače s MS Windows nebo Linuxem

  Celý přístroj je řízen pomocí počítače a lze jej obsluhovat vzdáleně přes internet. Řídící program je možno vybavit funkcionalitou vyhovující CFR 21 část 11 pro kontrolu integrity dat a výsledky analýz je možné převádět do LIMS.

  Jeden velmi výkonný přístroj pro všechny aplikace

  UNICUBE pracuje bez drahých speciálních katalyzátorů, umožňuje snadné odstraněním popela ze spalovací trubice a díky prodloužené životnosti všech součástí zajišťuje nízké provozní náklady.

  Čistý, bezpečný, rychlý

  Analýza trvá jen několik minut bez nutnosti použití agresivních nebo toxických chemikálií. Jako nosný plyn se používá hélium nebo alternativně argon.

  Snadná instalace

  Se svým půdorysem 48 x 55 cm systém zabírá minimální prostor na pracovním stole a pro svůj dlouhodobě bezobslužný provoz vyžaduje pouze jednu elektrickou zásuvku (230, 110, 100 V) a zdroj kyslíku a helia nebo argonu.

  Možnosti a rozšíření

  Elektronické mikrováhy

  Elementární analyzátor tvoří plně funkční systém teprve spolu s přesnými mikrováhami. Všechny analyzátory Elementar je možné dodat s váhami od předních světových výrobců, které dokáží přímo komunikovat s řídícím programem.

  Sada pro citlivější analýzu síry

  Slouží ke stanovení stopových koncentrací síry a je možné ho použít bez jakéhokoliv omezení v kompletním CHNS režimu.

  Podavač vzorků

  Přístroj je možné vybavit alternativními podavači s jejichž pomocí lze automaticky analyzovat vzorky o objemu až 1 cm3.

  Sada pro stanovení kyslíku

  Základní jednotku je možné vybavit sadou pro pyrolytické stanovení kyslíku s teplotou rozkladu vzorku až 1150 ° C. Díky tomu se vázaný kyslík přemění na CO, který je detekován pomocí vestavěného TCD nebo alternativního IR detektoru.

  Sada pro stanovení chloru

  Slouží k rozšíření základního přístroje o možnost stanovení chloru. Vzorek je spálen při 1150 ° C a vzniklá HCl je detekována elektrochemickými senzory.

  Lis na kapsle

  Pro dávkování a vzduchotěsné uzavření cínových kapslí na tekuté a citlivé vzorky.

  Vario Liquid Sampler (VLS)

  Pro bezobslužné vstřikování kapalných vzorků přímo do spalovací komory je dostupný automatizovaný podavač vzorků Vario Liquid Sampler (VLS)

  Ruční nástřik plynných nebo kapalných vzorků

  Alternativa pro vstřikování kapalných nebo plynných vzorků do spalovací komory přes vstřikovací port pomocí mikrostříkačky.

  Tvarovač vzorků s lisem

  Pro zhutnění zabalených vzorků a odstranění vzduchu ve vzorcích půdy.

  Ruční lisovací nástroj

  Pro ruční zhutnění zabaleného vzorku.