Menu Zavřeno

Univerzální hydraulické zkušební stroje SL

Logo výrobce: logo-tinius-olsen
Kategorie technik:
Stanovení:

  Společnost Tinius Olsen uvedla na trh novou řadu špičkových univerzálních hydraulických zkušebních strojů pod označením SL. Zkušební stroje jsou vyráběny v kapacitách od 150kN do 3000kN. Univerzální hydraulické zkušební stroje modelové řady SL jsou určeny pro zkoušky tahem, tlakem, ohybem a smykem na materiálech a výrobcích. Robustní konstrukce, která zahrnuje kvalitní materiály a komponenty, zajišťuje vynikající výkon, snadné použití a dlouhou životnost stroje.

  Hydraulické zkušební stroje Tinius Olsen jsou uznávány jako standard v oblasti univerzálních zkušebních strojích díky jejich přesnosti, spolehlivosti a univerzálnosti. O této skutečnosti svědčí mnoho tisíc instalovaných strojů, které se v současné době používají po celém světě. Nyní více než kdy jindy představuje řada SL nejvyšší standard v hydraulicky poháněných univerzálních zkušebních strojích.

  Vlastnosti a výhody:

  • Vhodné pro tahové, tlakové, ohybové, smykové a jiné zkoušky s maximální silou dle kapacity rámu stroje (150kN až 3000kN)
  • Robustní čtyřsloupový konstrukce umožňuje zkoušení rozměrnějších vzorků
  • Provoz pístu bez tření umožňuje hladký, kontrolovaný provoz a minimální prostoje
  • K dispozici jsou různé možnosti systémového rozhraní: ruční ovládací modul, bezdrátový Bluetooth ovládací modul nebo virtuální softwarový ovládací modul
  • Zkušební software Horizon

  Volitelné příslušenství:

  • Příčníky mohou být uzavřené, polootevřené nebo otevřené pro snadnější umístění a následné vyjmutí vzorku
  • Mohou být dodány kapsové čelisti pro uchycení plochých i válcových vzorků
  • Průtahoměry a snímače průhybu (tenzometrické, LVDT, laserové, optické …)
  • Sloupy mohou být prodlouženy až o 914 mm pro zvětšení zkušebního prostoru stroje, prodloužení šroubů vyžaduje otvory v podlaze
  • Horní příčník může být nastavitelný a sloupy mohou být zkosené, aby umožnily přemístění nastavitelného příčníku pro pohodlnější pracovní výšku zkušebního prostoru
  • Bezpečností kryty pro ochranu obsluhy proti odlétajícím částem zkušebních těles
  • Vysokoteplotní pece a teplotní komory pro zkoušky za zvýšených nebo snížených teplot

  Související normy:

  Zkouška tahem: ČSN EN ISO 6259-1

  Technický list model 600SL

  Technický list model 1000SL

  Technický list model 2000SL

  Technický list model 3000SL