Menu Zavřeno

Analyzátor stability disperzí

Analyzátory statické stability disperzí jsou vhodné pro přímé měření stability, respektive nestability. V průmyslu se totiž měří parametry, které ovlivňují stabilitu, ale často nejsou jednoznačně převoditelné jako je například velikost částic, potenciál zéta (předpovídající elektrostatickou stabilizaci) či reologické vlastnosti. Analyzátory statické stability disperzí (nebo také sedimentační analyzátory) sledují přímo transmisní profily světla o určité vlnové délce a z jejich časového vývoje vyhodnocují rychlost oddělování fází. Ta může pak být vyjádřena pomocí rychlosti posunu fronty o určité transmisní hodnotě, integrálního indexu nestability vzorku spočítaného z celého profilu, distribuce sedimentační rychlosti, distribuce hustoty částic, distribuce velikosti částic. LUMiReader PSA dokonce k vyhodnocení distribuce velikosti částic nepotřebuje znát optické vlastnosti částic, protože využívá tří různých vlnových délek světla.

Zrychlenou analýzou stability disperzí se zabývá článek Analytická odstředivka a obecně pak článek Stabilita disperzí.

Přístroje s technikou: Analyzátor stability disperzí

ZPA20, neboli Zeta Potential Analyzer, je kompaktní měřicí přístroj využívající patentovanou metodu bidirekcionálního oscilačního proudění potenciálu k měření zeta potenciálu ...
Analyzátor separace disperzí vhodný pro stanovení rychlých jevů separace (sedimentace, vyvstávání) či pomalých jevů jako koalescence a flokulace při statických ...
Všestranný analyzátor disperzí LUMiSizer se řadí mezi analytické odstředivky. Využívá takzvanou STEP technologii (Space- and Time-resolved Exctinction Profiles) průběžné analýzy ...
Analyzátor stability disperzí LUMiFuge je ideálním nástrojem pro přímé a zrychlené testování stability vašich vzorků. K jejímu hodnocení využívá unikátní ...