Menu Zavřeno

Automatizované zkušební robotické systémy

Automatizované zkušební systémy pro zkoušky mechanických vlastností umožní zkoušet až 1000 vzorků denně. Velkou výhodou je úspora nákladů, zlepšení opakovatelnosti měření a zvýšení produktivity práce ve vaší zkušební laboratoři.

Ve společnosti Tinius Olsen jsme se znovu podívali na to, jak naši zákazníci používají stroje a software pro testování materiálů k uspokojení svých specifických potřeb v dnešním komerčním prostředí. Přesnost, rozlišení, rychlost dat, kontrola, přesné dodržování testovacích standardů, kalibrace, měření nejistoty a sledovatelnosti jsou všechny základní parametry vyladěné podle nejvyšších standardů a schopností testovacích strojů a softwaru firmy Tinius Olsen. Můžeme nakonfigurovat automatizovaný systém podle vašich přesných požadavků a tím vám ušetřit čas a vydělat peníze.

Automatizovaný zkušební systém se skládá z těchto základních prvků:

 • Zkušební software Horizon pro správu, řízení, tvorba protokolů, poskytování výsledků testů okamžitě a přímo do vašeho procesu tam, kde jsou potřeba.
 • Zásobník na zkušební vzorky může být naplněn zkušebními vzorky z vnější strany. Obsluha tedy nevstupuje do zkušební buňky automatizovaného zkušebního systému.
 • Robot pro podávání vzorků a manipulaci s nimi je implementován tak, aby pracoviště vyhovovalo vašim potřebám, objemu zkoušek, včetně oddělení a klasifikace použitého vzorku po zkoušce.
 • Nádoba nebo manipulační dopravník pro použité zkušební vzorky.
 • Čtečka čárových kódů pro čtení podrobností o šarži a zkušebním vzorku a jejich předání do testovací metody, výstupního protokolu a do databáze výsledků.
 • Stanoviště pro měření vzorků umožní změřit šířku a tloušťku zkušebního vzorku nebo hloubku zářezu, provede se několik měření, zprůměruje se a předá se do zkušební metody a výstupního protokolu.
 • Funkce varování Pass / Fail: vaše kritéria pro Pass / Fail (vyhověl / nevyhověl) stanovená pro každý výsledek znamenají, že v okamžiku, kdy je test dokončen, je výsledek nesplňující kritéria označen a systém odešle upozornění odpovědným osobám.
 • Zkušební stroj pro automatizaci jedenoho nebo více testovacích procesů, zkontrolujte tah a tvrdost nebo tah a ohyb nebo Charpy a Izod ve stejném automatizované zkušební buňce.
 • Výstupní balíček digitálních výsledků, mezi které patří výsledky zkoušky, grafy, videa (pokud je systém vybaven video-průtahoměrem) je doručen týmům, které tato data potřebují na svých pracovních stanicích na svých PC, jsou dále uloženy pro stažení a zálohování, data obsahují potřebné informace pro zajištění sledovatelnosti a podporu dodržování daných předpisů.
 • Zkušební buňka je postavena tak, aby vyhovovala vašemu automatizovanému zkušebnímu systému, ať už obsahuje jeden nebo více strojů pro tah, tlak, ohyb, ráz v ohybu, tvrdost, index toku taveniny a další. Buňka je nárazuvzdorná a průhledná je propojena s režimy zadávání uživatelského a servisního hesla.
 • Monitorování a varování systému, digitální a video monitoring 24 hodin denně. Systém monitoruje všechny aspekty svých pohybových, měřicích, kontrolních a výkonových parametrů, aktualizuje svůj protokol, upozorňuje na případné chyby a poskytuje poradenství při podpoře plánované údržby.

Zkoušené materiály a související normy:

Pokud potřebujete rutinní opakovatelné testování materiálů, součástí nebo zařízení, ať už 30 vzorků denně nebo více než 1 000, měli byste zvážit investice do automatizace, abyste dosáhli zlepšení produktivity. Díky proaktivnímu vstupu do vývoje mezinárodních standardů může Tinius Olsen prokázat shodu s příslušnými normami ASTM, ISO, JIS, GB, které splňují vaše strategické potřeby a požadavky na shodu.

Plasty

Tah: ČSN EN ISO 527-1, ČSN EN ISO 527-2, ČSN EN ISO 6259-1, ASTM D 638, GB / T 1040,1, GB / T 8804,1

Ohyb: ČSN EN ISO 178, ASTM D 790, GB / T 9341

Zkouška rázem: ČSN EN ISO 179, ČSN EN ISO 180, ASTM D 6110-18, D256, GB / T 1043, GB / T 1843

Index toku taveniny: ČSN EN ISO 1133, ASTM D 1238, GB / T 3682

Kovy

Tah: ČSN EN ISO 6892-1, ASTM E8 / E8M, GB / T 228,1

Zkouška rázem: ČSN ISO 148-1, ASTM E23-16a, GB / T 229

Tvrdost: ČSN EN ISO 7438, ASTM E290, GB / T 232

Tvrdost: ČSN EN ISO 6508-1, ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6507-1, ASTM E18-16, ASTM E10-17, ASTM E92-16, GB / T 230-1, GB / T 231-1, GB / T 340-1

Pryž

Tah: ČSNISO 37, ASTM D412, GB / T 528

Zařízení a komponenty

Spojovací prvky, Šrouby a matice: ČSN EN ISO 898-2, ASTM F606, GB / T 3098.2

Zdravotnické prostředky, zařízení pro dodávání léčiv a komponenty podle struktury vyhovující CFR21 část 11

Kompozity

Tah: ČSN EN ISO 527-4, ČSN EN ISO 527-5, ASTM D3039, GB / T 1040,4, GB / T 1040,5

Tvrdost: ISO 1425, ASTM D7264, GB 1449

Přístroje s technikou: Automatizované zkušební robotické systémy