Menu Zavřeno

Analyzátor sirovodíku

Sirovodík neboli H2S

Dříve byl nazýván také jako sulfan. Jedná se o plyn se typickým zápachem zkažených vajec, je bezbarvý a hořlavý.

Analyzátory H2S

Detektory H2S mají různé principy měření, nejčastěji měří na základě katalytických, elektrochemických nebo polovodičových senzorů.

Katalytické analyzátory

Když se sirovodík dostane do kontaktu s katalytickým materiálem, dojde k exotermické reakci, která produkuje teplo a mění elektrický odpor senzoru. Tato změna odporu je poté měřena a použita k výpočtu koncentrace sirovodíku.

Elektrochemické analyzátory

Využívají elektrochemické reakce mezi sirovodíkem a elektrodami v elektrolytu. Když se sirovodík dostane na elektrodu, dojde k redoxní reakci, která vytváří elektrický proud. Velikost tohoto proudu je proporcionální k množství sirovodíku přítomného ve vzorku.

Polovodičové detektory

Polovodičové senzory pracují na principu změny elektrické vodivosti polovodičového materiálu při vystavení sirovodíku. Sirovodík reaguje s polovodičem a mění jeho vodivost. Tato změna je následně detekována a použita k určení koncentrace sirovodíku.

Popis stanovení H2S

Přístroje s technikou: Analyzátor sirovodíku

H2S analyzátor s procesorem parní fáze (VPP) je kompaktní stolní přístroj, který se používá k měření celkového obsahu sirovodíku (H2S) v ...