Menu Zavřeno

Analyzátory tokových vlastností sypkých materiálů

Analyzátory tokových vlastností sypkých materiálů nebo též reologie mohou více či méně simulovat konkrétní situace při toku částic. Nejběžnějšími analyzátory jsou smykové reometry pro částicová lože. Mezi další analyzátory vlastností sypkých materiálů můžeme zařadit přístroje pro stanovení setřesné hustoty jako je GranuPack, pro stanovení statického sypného úhlu (GranuHeap), dynamického sypného úhlu v rotujícím válci (GranuDrum), velikosti otvoru a hmotnostního průtoku částic například při vysýpání částic ze zásobníku (GranuFlow) či přístroj pro testování statického nabíjení v důsledku otěru částic o potrubí při pneumatické dopravě částic GranuCharge. U analyzátorů tokových vlastností sypkých materiálů od společnosti GranuTools máte jistotu, že výsledky odpovídají reálným dějům probíhajícím ve vašich procesech a pomohou vám odhalit skutečné důvody blokování toku ve výrobě.

GranuTools Portfolio analyzátorů toku částic
GranuTools Portfolio analyzátorů toku částic

Přístroje s technikou: Analyzátory tokových vlastností sypkých materiálů