Menu Zavřeno

Analyzátory celkového organického uhlíku TOC

technika-analyzator-celkoveho-organickeho-uhliku

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích je jedním z nejdůležitějších parametrů při analýze vody a životního prostředí. Ať už se zabýváte hodnocení kvality vody nebo na recyklaci odpadů – bez stanovení TOC se neobejdete.

Přístroje pro stanovení TOC a analýzu vody firmy Elementar nabízejí rychlé a snadné stanovení celkového organického uhlíku ve vodě a pevných látkách. Robustní konstrukce zaručuje nejvyšší možnou dobu provozu bez přerušení měření.

Techniky:
Měření TOC a TNb

Přístroje s technikou: Analyzátory celkového organického uhlíku TOC

S novou řadou acquray Elementar otevírá zcela nový způsob snadné analýzy celkového organického uhlíku (TOC) a dalších důležitých veličin charakterizujících ...
Nový soli TOC cube nabízí uživatelům možnost měření nejen celkového organického a celkového anorganického uhlíku, ale také stanovení zbytkového oxidovatelného ...
To nejlepší pro stanovení TOC v povrchových, podzemních a odpadních vodách Analyzátory TOC od společnosti Elementar založené na katalytickém vysokoteplotním ...
TOC/TNb analýza bez omezení Poprvé je kombinována ppb-citlivost měření TOC nebo TNb ve vodných roztocích s přesností a spolehlivostí erganické ...