Menu Zavřeno

Analyzátor organického uhlíku enviro TOC

To nejlepší pro stanovení TOC v povrchových, podzemních a odpadních vodách

Analyzátory TOC od společnosti Elementar založené na katalytickém vysokoteplotním spalování poskytují pozoruhodný výkon laboratořím zabývajícím se rozbory vod již desítky let. Nejnovější analyzátor TOC / TNb společnosti Elementar enviro TOC kombinuje technické know-how svého předchůdce vario TOC Select s inovativními technologiemi. Enviro TOC je vybaven výkonnou pecí, umožňuje snadnou změnu analytického postupu, soli obsažené v analyzované matrici jsou oddělené pomocí SALTTRAP a stabilní IR detektor zajišťuje velký detekční rozsah přístroje. Přístroj je dále vybaven zcela novým automatickým podavačem vzorků a novým chemiluminiscečním detektorem NO. Díky tomu je enviro TOC ideální investicí pro flexibilní a efektivní stanovení TOC a TNb ve vzorcích odebraných z různých částí životního prostředí i v odpadních vodách.

Určen pro široké spektrum vzorků z životního prostředí

Analýza TOC v odpadních vodách za účelem posouzení organické kontaminace nebo vyhodnocení účinnosti čistíren odpadních vod je mezinárodním standardem. Stanovení TOC a TNB je nezbytné pro monitorování organického znečištění v povrchových vodách a jejich zatížení dusíkem. Enviro TOC je přizpůsobeno analýze TOC, NPOC, TC, TIC, DOC, POC nebo TNB v uvedených matricích. Vzorky se aplikují pomocí automatického podavače s šedesáti pozicemi. Křížové kontaminaci vzorků obsahujících částice zamezují integrované proplachovací funkce. Měření vzorků půdy nebo odpadu je navíc možné i bez časově náročných úprav přístroje – jako jeden z mála analyzátorů na trhu nabízí enviro TOC plně automatické stanovení celkového organického uhlíku v pevných a kapalných vzorcích v jednom systému.

Analyzátor TOC s flexibilním stanovením dusíku

Enviro TOC umožňuje simultánní určení TNb buď pomocí osvědčené technologie elektrochemické buňky (EC) nebo novým integrovaným chemiluminiscenčním detektorem (CLD). Inovativní koncepce CLD poskytuje stabilní podmínky pro měření NO v nosném plynu. V důsledku toho je signál NO lineárně spojen s koncentrací TNB ve velkém měřicím rozsahu. Vestavěný CLD nevyžaduje dodatečný laboratorní prostor a vydává extrémně stabilní hodnoty, což zjednodušuje kalibraci i hodnocení výsledků.

Oddělení solí z analyzovaných matric pomocí SALTTRAP

Při spalování vzorků obsahujících soli dochází k jejich krystalizaci uvnitř spalovací trubice. Pokud se krystalizace vyskytuje přímo na křemenném skle nebo v katalyzátoru, výrazně se snižuje jejich životnost. Enviro TOC je proto vybaven unikátní technologií SALTTRAP, která prodlužuje životnost spalovací trubice a katalyzátoru i při analýze koncentrovaných solných roztoků, čímž šetří provozní náklady. V závislosti na charakteru soli lze dosáhnout mírného poklesu krystalizace snížením teploty spalování, pouze SALTTRAP však zaručuje skutečně účinnou ochranu proti korozi skla, protože soli jsou zachyceny přímo v místě, kde dochází k jejich tavení.

Snadná a levná údržba

Uživatelsky přívětivý koncept údržby enviro TOC zajišťuje nejúčinnější rutinní analýzu: Naším cílem je, aby maximální životnost přístroje byla dosažena s minimální údržbou. V důsledku toho mohou být všechny spotřební materiály snadno doplněny uživatelem. Přehledně uspořádané, snadno přístupné komponenty zaručují, že většina prací spojených s údržbou přístroje může být provedena nezávisle během velmi krátké doby. Ušetříte proto provozní náklady a vyhnete se odstávce přístroje.

Specifikace

Metody stanovení

Vysokoteplotní katalytická oxidace uhlíku při teplotě do 1200 ° C a detekce CO2 pomocí NDIR pro TOC, NPOC, TC, TIC, POC (VOC), DOC. Přístroj může současně stanovit TNb pomocí chemiluminiscenčního detektoru nebo elektrochemické buňky.

Inovativní detektory

Integrované detektory na míru pro stanovení CO2 a NO. Proměnné objemy vzorků umožňují vícebodovou kalibraci z jediného standardního roztoku, čímž dochází k zamezení chyb během ředění. Mimořádná linearita v širokém rozsahu kalibrace.

Modulární koncept pro analýzu kapalin a pevných látek

Automatické podavače vzorků pro kapaliny a pevné látky, možnost finančně nenáročného podavače s ruční výměnou vzorku. Rychlá a snadná výměna, možnost přístroj kdykoliv dovybavit.

SALTTRAP

Inovativní koncepce spalovací trubice umožňuje skutečné oddělení solí z matrice a nabízí maximální možnou ochranu spalovací trubice. Určeno pro analýzy vzorků obsahujících soli, částice nebo jiné komplikované vzorky.

Software poskytující vysoký výkon a maximální flexibilitu

Obsluha přístroje pomocí standardního PC se systémem Windows, ovládací a vyhodnocovací software s flexibilními kalibračními funkcemi, pokročilými matematickými operacemi a intuitivním řešením problémů. Integrovaný software údržby a komplexní nabídka nápovědy.

Robustní pec

Pracovní teploty do 1200 ° C. Flexibilní nastavení vhodné teploty pro roztoky obsahující soli (~ 720 – 750 ° C), roztoky obsahující částice (850 ° C) a pevné látky (> 900 ° C) v jedné peci.

Jednoduchý, kompaktní a hospodárný

Unikátní koncept přístroje spojuje snadnou údržbu zaručující nízké náklady na provoz s vysokou flexibilitou a analytickým výkonem.