Menu Zavřeno

Analyzátor filtrovatelnosti nafty

Plně automatický analyzátor filtrovatelnosti nafty CFPP je stolní modulární analyzátor, který na kompaktním půdorysu bez potřeby externího chlazení provede všechny výše uvedené typy analýz.

Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP Cold Filter Plugging Point) nafty je jednou z nejběžnějších typů zkoušky k určení nízkoteplotních vlastností nafty. Bod filtrovatelnosti CFPP se stanovuje metodou, která je popsána v normě ČSN EN ISO 116 a ČSN EN 16329 s lineárně chlazenou lázní.

Definice zkoušky: bod filtrovatelnosti nafty CFPP je nejvyšší teplota, při které daný objem paliva ochlazovaného za předepsaných podmínek neprojde standardizovaným filtračním zařízením za stanovenou dobu.

Další zkoušky k určení nízkoteplotních vlastností nafty patří stanovení teploty vylučování parafinů (TVP), někdy se používá název bod zákalu, z anglického Cloud Point (CP) která je popsána v normě ČSN EN 23015 a dále zkouška stanovení bodu tekutosti z anglického Pour Point (PP), která je popsána v normě ČSN ISO 3016.

Přístroje s technikou: Analyzátor filtrovatelnosti nafty

Plně automatický, modulární přístroj pro stanovení bodu zákalu CP a bodu tekutosti PP. Možnost doplnění o moduly pro stanovení bodu ...
Plně automatický, modulární přístroj pro stanovení filtrovatelnosti CFPP. Možnost doplnění o moduly pro stanovení teploty vylučování parafinů a bodu tekutosti ...