Menu Zavřeno

Cytometry

Cytometry pracují na principu usměrnění toku kapaliny do tenké kapiláry o známém průtoku. Částice mohou případně být i dále naředěné ve známém poměru pro rozdělení na jednotlivé částice a možnost optické detekce individuálních částic. pro další zúžení toku částic a nasměrování do úzkého paprsku laseru se využívá toku částic obklopených zcela čistou kapalinou (tzv. sheath flow). K detekci může sloužit jak pokles intenzity na dopředném detektoru, tak zvýšení intenzity rozptýleným světlem na bočních detektorech. Pro speciální rozlišení fluorescenčně aktivních částic pak slouží detektory s fluorescenčními filtry. Tato technika je velmi přesná a rychlá pro stanovení koncentrace částic, pro vyhodnocení velikosti je ovšem potřeba použít referenční částice standardu o stejných optických parametrech (zejména index lomu). Kalibrace se provádí pomocí SiO2 standardů, jejichž index lomu je stejný jako u bílkovin a liposomů.

Přístroje s technikou: Cytometry

LUMiSpoc je vysoce pokročilý analyzátor jednotlivých částic, podobný průtokovému cytometru. Měří početní distribuci velikosti a koncentraci nano- a mikročástic v ...