Menu Zavřeno

Dynamické smykové reometry

Dynamické smykové reometry jsou komplexní a velmi citlivé přístroje pracující v mnoha módech. V rotačním módu umožňuji stanovení klasické viskozity newtonovských kapalin, měření komplexních tokových křivek nenewtonovských kapalin nebo stanovení meze toku a kvantifikaci tixotropie zkoumaných látek. V oscilačním módu dokáží charakterizovat viskodynamické vlastnosti tekutin a gelů, stanovit modul tuhosti a rozlišit jeho složky nebo předpovědět chování produktů během výroby, transportu a skladování. S pomocí moderního rotačního reometru dokážeme popsat průběh vytvrzování lepidel v závislosti na přesně kontrolované změně teploty nebo při působení UV záření. Zároveň je reometr možné použít k testování pevných i polotuhých látek pomocí tlaku nebo tahu působením normálové síly a s vhodným příslušenstvím je možné je použít ke komplexní DMA analýze. Zároveň nacházejí praktické uplatnění při charakterizaci a klasifikaci silničních asfaltů.

techniky-dynamicke-smykove-reometry

Přístroje s technikou: Dynamické smykové reometry

Kinexus je novou generací dynamického smykového reometru, který byl vyvinut na základě zpětné vazby od uživatelů. Kinexus integruje inovativní design ...