Menu Zavřeno

Požární odolnost materiálů

Přístroje sloužící k hodnocení požární odolnosti materiálů a výrobků v oblasti elektrických kabeláží, stavebních prvků (podlahy, střechy, zdi ….), výrobků pro prostředky hromadné dopravy (železnice, letectví … ) a dalších výrobků v plastikářském a automobilovém průmyslu.

Přístroje s technikou: Požární odolnost materiálů