Menu Zavřeno

Tenziometrie s rotující kapkou

Tenziometrie s rotující kapkou je nejvhodnější metoda pro stanovení extrémně nízkých mezifázových napětí. Metoda je založena na optické konturové analýze kapky, obdobně jako u optických tenziometrů-goniometrů. Tato kapka se místo visení z dávkovací jehly a působení gravitace nachází uvnitř rotující kapiláry. Uvnitř kapiláry odstředivá síla tlačí hustší kapalinu obklopující kapku ven, zatímco méně hustá kapka je tlačena směrem k ose otáčení. Proto je kapka deformována válcovitě a její povrchová plocha se zvětšuje. Z důvodu jemných nevyvážení je typicky možné se setkat s posunem kapky v kapiláře k jednomu okraji. Na to musí umět zareagovat systém například posunem kamery.

Vonnegutovo hodnocení

Pro výpočet mezifázového napětí stanoveného pomocí tenziometru s rotující kapkou se používá Vonnegutova metoda. Tvar, který kapka zaujme při rotaci s úhlovou rychlostí ω, zde aproximuje válec. Válec má rotační energii, která klesá s klesajícím poloměrem, což kompenzuje nárůst mezifázové energie v důsledku zvyšujícího se prodloužení a mezifázové plochy. V rovnovážném stavu je dosaženo energetického minima.

vonnegutova-rovnice

Hlavní použití tenziometrů s rotující kapkou

Nejčastěji najdou tyto tenziometry uplatnění při studiu povrchově aktivních látek – tenzidů a surfaktantů.

 

Přístroje s technikou: Tenziometrie s rotující kapkou

Tenziometr s rotující kapkou SVT 25 je kompaktní optický měřicí přístroj pro stanovení nízkého až ultra nízkého mezifázového napětí na ...
Software SVTS je určený pro operační systém Microsoft Windows®. Software SVTS je určen k ovládání tenziometrů s rotační kapkou SVT ...