Menu Zavřeno

Software pro tenziometry s rotující kapkou SVT

Software SVTS je určený pro operační systém Microsoft Windows®. Software SVTS je určen k ovládání tenziometrů s rotační kapkou SVT 25. Tento software slouží k jeho ovládaní a vyhodnocení měření.

Software SVTS je rozdělen do třech samostatně dostupných modulů:

SVTS 20 Stanovení povrchového a mezifázového napětí

Software SVTS 20 je základním modulem pro tenziometry s rotující kapkou. Pomocí modulu SVTS 20 je možné stanovení časově a teplotně závislého mezifázového napětí na základě kontur rotujících kapek. Modul SVTS 20 umožňuje automatickou kompenzaci hustoty a indexu lomu a teplotně závislých změn. Další výhodou modulu SVTS 20 je možnost statistické analýzy měření a velká databáze kapalin.

SVTS 21 Oscilace a relaxace

Pomocí softwarovému modulu SVTS 21 je možno provádět reologickou analýzu a oscilační a relaxační měření kapek. Další funkcí modulu SVTS 21 je stanovení dilatační mezifázové elasticity viskoelastických a viskoplastických materiálů.

SVTS 22 Analýza kapek pokrytých membránou

Softwarový modul SVTS 22 umožňuje analýzu kapiček pokrytých membránou nebo zapouzdřených kapek. Mezi parametry, které je možno měřit pomocí modulu SVTS 22 patří stanovení deformačních a elastických parametrů membránou pokrytých nebo zapouzdřených zvlákňovacích kapek s obrysy odchylujícími se od odpovídajících Young-Laplaceových tvarů nebo výpočet odstředivých napětí jako měřítka zatížení membrány nebo kapsle.