Menu Zavřeno

Lacerta Technology

logo-lacerta-technology
Web výrobce:  Lacerta Technology

Laceta Technology Ltd. je Britská firma která vyvinula přístroj „identiPol“ za účelem nabídky řešení rychlé a jednoduché identifikace termoplastických materiálů. Přístroj pracuje na principu kombinace metod dynamicko-mechanické analýzy a diferenciální skenovací kalorimetrie. Hlavní výhodou posuzovaného přístroje je malé množství zkoumaného materiálu nutné pro měření (1-2 granule), rychlost a jednoduchost měření a z toho vyplývající cenová výhodnost měření. Měřenými parametry je ztrátový faktor Tan Delta a rozdíl teplot Delta T, ze kterých jsou vyhodnocovány teplota skelného přechodu Tg a teplota tání Tm. Navíc je vyhodnocena hodnota End Point, což je teplota, při které přístroj již není schopný měřit tuhost materiálu díky jeho příliš nízké viskozitě.

Přístroje od výrobce: Lacerta Technology

Co je identiPol QA2? identiPol QA2 je navržen jako jednoduchý nástroj umožňující identifikaci a kontrolu kvality termoplastických materiálů, a to ...