Menu Zavřeno

Ultrazvukový tloušťkoměr

Ke zjištění tloušťky materiálu nebo jeho povlaku se používá speciální zařízení – tloušťkoměr. Zařízení je určeno k rychlé a přesné kontrole tloušťky kovových výrobků, dílů nebo konstrukcí ve výrobním a provozním procesu. Stejně tak výrobků z nekovů, jako jsou plasty, keramika, sklo.

Tloušťkoměr umožňuje kontrolovat nádrže i potrubí a zjišťovat stav koroze. Slouží také ke kontrole provozního opotřebení mostů, lodí, dopravních a jiných konstrukcí.

Tloušťkoměr: typy a principy funkce

Existuje široká škála tloušťkoměrů následujících typů:

  • mechanické
  • elektromagnetické
  • ultrazvukové
  • magnetické
  • s vířivými proudy

Mechanická zařízení jsou nejjednodušší modely, které mají po okrajích tvar vroubkované desky. Značení na hřebenu umožňuje určit tloušťku vrstvy barvy, tmelu či zeminy bezprostředně po jejím nanesení na podklad. Při měření je porušena celistvost nátěru.

Elektromagnetický tloušťkoměr pracuje s využitím magnetického indukčního efektu a měří tloušťku vrstvy na kovovém povrchu podle parametru magnetického pole. Měření se provádí bez narušení rozsahu,  chyba měření je do 3 %.

Ultrazvukový tloušťkoměr patří k nejpřesnějším a umožňuje určit nejen tloušťku vrstvy, ale také počet vrstev v závislosti na materiálu. Ultrazvuková vlna proniká objektem, odráží se zpět a je zachycena snímačem zařízení. Takové tloušťkoměry snadno rozliší vrstvy tmelu, základního nátěru a barvy. Používají se jako nástroje kontroly kvality při výrobě různých výrobků, měří nátěry na jakémkoli povrchu: skle, keramice atd. Tyto přístroje však nejsou vhodné pro měření nátěrů na betonových, dřevěných a pěnových površích. Ultrazvukový tloušťkoměr dobře odvede svou práci nejen v laboratoři, ale i v terénu. Uplatnění najde v hutních, strojírenských, energetických a těžebních podnicích, ale i ve specializovaných a technických centrech.

Magnetické přístroje jsou vhodné pro měření povlaků na kovových površích (železné kovy). Pracovním tělesem přístroje je permanentní magnet a měření se provádí podle poklesu magnetického pole v závislosti na tloušťce povlaku.

Tloušťkoměr s vířivými proudy se používá na vodivých površích. Generátor zařízení vytváří na povrchu elektromagnetické pole, jehož vířivé proudy a parametry jsou ovlivněny izolační vrstvou povlaku. Tento druh zařízení je vysoce citlivý u výrobků z mědi a hliníku, může měřit kovové předměty, na které magnetické vzory nereagují.

Princip činnosti ultrazvukového tloušťkoměru

Hlavním „pracovním nástrojem“ je ultrazvuková frekvenční vlna.Měřením tloušťky povlaku nemusíte trávit mnoho času, protože princip fungování přístroje je velmi jednoduchý: uvnitř sondy přiložené na danou oblast je umístěn snímač s vysokou citlivostí na ultrazvuk. To znamená, že se sonda pevně přitiskne k určitému bodu na povrchu a uživatel stiskne tlačítko spuštění.

Sonda vyšle ultrazvukovou vlnu, která projde zkoumaným povlakem, dosáhne hlavní vrstvy a odražená ultrazvuková vlna dopadne na snímač a změní se v elektrický impulz. Impuls je následně digitalizován a analyzován díky „elektronické náplni“ zařízení. Jednoduše řečeno, vypočítá se dráha, kterou ultrazvuková vlna urazila.

Na základě těchto údajů se vypočítá tloušťka vrchní vrstvy a také tloušťka samotného materiálu, z něhož je předmět vyroben. Ultrazvukové tloušťkoměry kovů navíc umožňují měřit tloušťku předmětů, do kterých lze vstoupit pouze z jedné strany, nikoliv ze dvou stran.

Vlastnosti ultrazvukových tloušťkoměrů

Je poměrně obtížné vybrat ultrazvukový tloušťkoměr kovů, jehož cena závisí na konfiguraci. Náklady, schopnosti a funkčnost přístroje spolu úzce souvisejí. Chcete-li zakoupit nejvhodnější model tloušťkoměru, musíte se seznámit s technickými parametry a dát je do souvislosti s oblastí budoucího použití.

Moderní digitální přístroje jsou vybaveny možností ukládat naměřené hodnoty do paměti, práce s nimi je díky jejich kompaktnosti a snadnému použití velmi snadná.

Přístroje s technikou: Ultrazvukový tloušťkoměr

Ultrazvukový tloušťkoměr ADL-UT35 je určen k měření tloušťky výrobků a konstrukcí z kovových slitin a izotropních nekovových materiálů s jednostranným ...
Ultrazvukový tloušťkoměr UT25 je postaven na moderní elektronické základně, vybavené jasným barevným displejem a vestavěnou pamětí pro ukládání nastavení, charakteristik ...
Ultrazvuková tloušťkoměr UT 20 je kontruován na moderní elektronické základně, vybaven jasným barevným displejem a vestavěnou pamětí pro ukládání nastavení, ...