Menu Zavřeno

Rázové zkušební stroje

Rázové zkoušky slouží k hodnocení odolnosti materiálů proti kritickému způsobu manáhání. Jedná se o namáhání zkušebního tělesa vysokou rychlostí, kdy je zatížení aplikováno ve velmi krátkém čase. Mezi tyto zkoušky patří například zkouška rázem v ohybu podle Charpyho, zkouška IZOD, tahová rázová zkouška a další.

Společnost Tinius Olsen dodává rázová kladiva pro zkoušky plastů s kapacitou až 50J a pro zkoušky kovů s kapacitou až 800J. Rázová kladiva umožňují provádět zkoušky podle relevantních ASTM a ISO norem.

Tinius Olsen vyrábí několik modelů rázových kladiv s vysokou nominální energií. Rázová kladiva je možné vybavit příslušenstvím pro rázovou zkoušku Charpy, IZOD nebo pro rázovou zkoušku tahem. Kromě rázových kladiv s vysokou dopadovou energií vyrábí Tinius Olsen řadu různých nízkoenergetických rázových kladiv, které lze snadno vybavit příslušenstvím pro rázovou zkoušku Charpy a IZOD. Tato nízkoenergická rázová kladiva jsou navržena především pro zkoušku rázem v ohybu plastů nebo kovů.

Rázová kladiva Tinius Olsen je možné řídit jak bez PC a zkušebního softwaru, tak i s pomocí zkušebního softwaru Horizon, který byl vyvinutý společností Tinius Olsen. Tento software promění vaše zkušební zařízení společnosti Tinius Olsen v sofistikovaný systém analýzy kvality.

Související normy:

ASTM E23, ČSN EN ISO 148-3, ČSN EN ISO 148-2, ISO 442

Přístroje s technikou: Rázové zkušební stroje

Rázové kladivo společnosti Tinius Olsen model IT503 nastavuje průmyslový standard pro univerzálnost, snadné ovládání a zobrazování informací s vysokým rozlišením ...
Rázová kladiva společnosti Tinius Olsen jsou spolehlivé rázové zkušební stroje navržené tak, aby plně vyhovovaly specifikacím uvedeným v normách ASTM ...