Menu Zavřeno

Zařízení pro zjišťování tepelných vlastností plastů

Výtlačné plastometry pro stanovení indexu toku plastů při zvýšených teplotách. Přístroje pro hodnocení mechanických vlastností plastů při zvýšené teplotě, zkouška VICAT a HDT.

Přístroje s technikou: Zařízení pro zjišťování tepelných vlastností plastů

Výtlačný plastometr model MP1200 nabízí nejnovější technologie pro velmi přesné měření indexu toku taveniny a umožňuje operátorům rychle a snadno ...
Zkušební stroje řady HDTM představují špičková zařízení pro zkoušky plastů. Na těchto zařízeních je možné provádět zkoušky stanovení teploty měknutí ...