Menu Zavřeno

zkušební stroje VICAT a HDT

Zkušební stroje řady HDTM představují špičková zařízení pro zkoušky plastů. Na těchto zařízeních je možné provádět zkoušky stanovení teploty měknutí podle VICATA (VST) dle norem ČSN EN ISO 306 a ASTM D1525 a zkoušky stanovení teploty průhybu plastů při zatížení (HDT) podle norem ČSN EN ISO 75 a ASTM D648.

Modely 603 HDTM a 303 HDTM jsou nejnovější generací digitálně řízeného automatického zkušebního zařízení HDT a VICAT firmy Tinius Olsen s automatickou testovací sekvencí, která probíhá podle uživatelsky definovaných řídicích a konfiguračních parametrů.