Menu Zavřeno

Výtlačné plastometry MP1200

Výtlačný plastometr model MP1200 nabízí nejnovější technologie pro velmi přesné měření indexu toku taveniny a umožňuje operátorům rychle a snadno nastavit a provádět zkoušky podle norem ASTM D1238, ČSN EN ISO 1133-1 a -2 a dalších mezinárodních a průmyslových předpisů.

pristroj-MP1200-1pristroj-MP1200-2pristroj-MP1200-3

Výtlačný plastometr je k dispozici ve dvou verzích, manuální verze (model MP1200) a verze s plošinou pro manipulaci se závažím (model MP1200M):

  • Model MP1200 přichází se vším, co potřebujete k provedení měření dle normy ASTM D1238 nebo ČSN EN ISO 1133, postup A (manuální ořez) pro stanovení hmotnostního indexu toku taveniny (MFR), zkušební zatížení se aplikují ručně. Může být dodatečně vybaven volitelnými funkcemi a příslušenstvím včetně řízení z PC zkušebním softwarem Horizon.
  • Model MP1200M je vybaven plošinou pro manipulaci se závažím (WLD), která je poháněna elektromotorem s velmi přesným stanovením aktuální polohy a dále automatizuje zkušební postup. WLD bezpečně a automaticky aplikuje zkušební závaží na píst v časových intervalech zvolených uživatelem v průběhu zkoušky. Může být dodatečně vybaven volitelnými funkcemi a příslušenstvím včetně řízení z PC zkušebním softwarem Horizon.

Obě verze jsou vybaveny nově navrženou pecí, která nyní používá tří-zónový ohřívák pro velmi přesnou kontrolu teploty s přesností +/- 0,1°C podél celé zkušební oblasti, splňující nové požadavky uvedené v ISO 1133-2. Pec je dále vybavena táhlem pro rychlé uvolnění a vyjmutí zkušební kapiláry (trysky) před samotným čištěním přístroje. MP1200 je vybaven uživatelsky přívětivým barevným dotykovým LCD displejem lokalizovaným do ČJ. Operátoři mohou přístroj konfigurovat a velmi snadno nastavit (jazyk, jednotky, alarmy, atd.) včetně možnosti nastavit zkušební program a uložit ho do paměti přístroje pro jeho snadné použití i v budoucnu. Při programování zkoušek mají operátoři možnost výběru jaké údaje a výsledky chtějí zobrazit v protokolu, který je možné snadno vytisknout nebo uložit na připojený USB disk. Výsledky zkoušky jsou zobrazeny automaticky na jejím konci a mohou být uloženy nebo vytištěny. Pro více sofistikovaný sběr dat a jejich archivaci je možné využít zkušební software Horizon. Horizon může uložit neomezené množství nastavení zkušebních postupů a výsledků pro jejich pozdější zpracování ve formě exportu nebo protokolu.

Detail ovládacího LCD displeje:

Ovládání přístroje pomocí softwaru Horizon:

Výtlačné plastometry mohou být vybaveny řadou volitelných položek mezi které patří snímač polohy pístu (PPDT), příslušenství pro zkoušky dle daných norem (ASTM, ISO atd…), automatický ořez vzorku, příslušenství pro stanovení poměru indexu toků (FRR) u polyetylénu, pneumatický systém pro vytlačení zbytku materiálu a čištění přístroje, zásobník se závažím pro snadnou volbu a aplikaci zkušebního závaží (0,325 kg ; 1,200 kg ; 2,160 kg ; 3,800 kg ; 5,000 kg ; 10,000 kg ; 21,600 kg), software Horizon a další.

Použítí plošiny pro aplikaci zkušebního závaží na píst:

Společnost Tinius Olsen se snažila využít všech svých zkušeností a vyladit tento přístroj tak , aby práce s ním byla co nejpříjemnější. O tom svědčí detaily, které do konstrukce zapracovala. Jako příklad můžeme uvést systém pro uvolnění kapiláry (trysky) spodem a umístění zrcátka pro snazší kontrolu okolí kapiláry uživatelem.

Ukázka uvolnění zkušební kapiláry (trysky):