Menu Zavřeno

XOS

logo-xos
Web výrobce:  XOS

vyrobce-xos

Společnost X-Ray Optical Systems (XOS), jejímž jsme výhradním českým distributorem, přináší moderní řešení v elementární analýze (laboratorní i on-line) zejména pro ropný průmysl a jeho výrobky. Inovativní monochromatická vlnově disperzní fluorescenční rentgenová spektrometrie (MWD XRF podle normy ASTM D 7039) snižuje detekční limity (až 100x) a zvyšuje přesnost těchto analyzátorů. Jejich předností je snadné používání a spolehlivost v každodenním provozu (i v mobilních zařízeních) v rafineriích a terminálech.

Přístroje od výrobce: XOS

Analýza chloru v kapalných uhlovodících a vodných roztocích Clora 2XP vyhovuje standardním testovacím metodám ASTM D7536 a D4929-C a je ...
Stolní analyzátory Clora R pracují v souladu s normami ASTM D7536 a D4929 a poskytují limit detekce 0,13 ppm a ...
Analýza celkového fosforu v uhlovodíkových a vodných matricích. Od surové ropy po biopaliva, v aditivech nebo ve vodě, poskytuje Phoebe ...
Petra 4294 umožňuje vysoce přesnou analýzu síry podle ASTM D 4294 v širokém rozsahu měření. Petra 4294 nabízí pokročilou přesnost ...
Petra MAX umožňuje kromě analýzy síry D4294 také 12 prvků od P do Zn, pro rychlé sledování kritických prvků jako ...
DVĚ kritická měření, JEDNO stisknutí tlačítka, NULOVÉ potíže ...
Analyzujte síru s přesností a flexibilitou Sindie R2 se snadněji používá než kdy předtím, poskytuje nejlepší hodnotu a kombinaci detekčních ...
Analyzátory síry v ropných a bio palivech. Přesná detekce síry již od ultra nízkých koncentrací. Snadno ovladatelné měření v souladu ...
Analyzátory síry v ropných a bio palivech. Přesná detekce síry již od ultra nízkých koncentrací. Snadno ovladatelné měření v souladu ...