Menu Zavřeno

XRF analyzátor chloru Clora 2XP R

Výrobce: XOS
Logo výrobce: logo-xos
Kategorie technik:
Stanovení:

Analýza chloru v kapalných uhlovodících a vodných roztocích

Clora 2XP vyhovuje standardním testovacím metodám ASTM D7536 a D4929-C a je ideální pro testování související s otravou katalyzátoru v reformátorech nebo pro místa s fluidními katalytickými krakovacími zařízeními a hydrokrakovacími zařízeními. Poskytuje dvojnásobnou přesnost a nabízí výjimečnou analýzu pro stanovení chlóru ve vzorcích kapalných uhlovodíků, jako jsou aromatické látky, destiláty a těžká paliva a vodné roztoky. Clora 2XP je poháněna stejnou technologií MWDXRF jako náš charakteristický nástroj – Sindie. Tato technika přímého měření nevyžaduje plyny nebo vysokoteplotní procesy, což se rovná snadné obsluze a minimálním požadavkům na údržbu. Tento model poskytuje limit detekce 0,07 ppm a dynamický rozsah až 2 % hmotn.

  • Snadné použití
  • Extrémně nenáročná údržba
  • Analýza celkového chlóru
  • Pro použití ve více oblastech použití
  • Bezproblémová příprava vzorku