Menu Zavřeno

MDR Vulkametry a Mooney viskozimetry

V gumárenské praxi patří reometry typu MDR (Moving Die Rheometer) jinak nazývané i vulkametry, mezi nejzákladnější typy zkoušek, tedy charakterizace vytvrzování pryže – vulkanizační křivka.

Bezrotorové smykové reometry jsou vybaveny uzavřeným, utěsněným, bikonikálním lisovacím systémem podle všech příslušných norem (ISO 13145, ISO 6502, ASTM D 5289, ASTM D 6204, ASTM D 6601, ASTM D 6048, ASTM D 7050, ASTM D 7605, ASTM D 8059, DIN 53529). Během testu provádí spodní matrice sinusové oscilace s pevnou oscilační amplitudou a kmitočtem, buď při fixní (izotermické) nebo proměnlivé teplotě (neizotermní)

techniky-reometry

Přístroje s technikou: MDR Vulkametry a Mooney viskozimetry

Vulkametr MDR je standardní zkušební metodou pro charakterizaci vytvrzování pryže v řízení jakosti, stejně jako ve výzkumu a vývoji. Proto ...
Viskozimetry Mooney jsou páteří pro testování viskózního toku surovin, jako jsou polymery a meziprodukty, jako jsou předsměsi, pro udržení stabilních ...