Menu Zavřeno

Norma EN 17505: nový přístup ke stanovení forem uhlíku v půdách a odpadech

Norma EN 17505, která byla nedávno zavedena, představuje významný pokrok v metodologii měření uhlíku v půdě a odpadech. Tato norma, nahrazující starší metody jako ISO 10694 a EN15936, přináší zjednodušené a efektivnější postupy pro identifikaci a kvantifikaci uhlíkových frakcí.

Klíčové inovace normy EN 17505

  1. Zavedení zbytkového oxidovatelného uhlíku (ROC): EN 17505 zavádí pojem ROC, který zahrnuje organické formy uhlíku, jež nejsou biologicky dostupné nebo biodegradovatelné, jako jsou plastové částice, saze nebo guma.
  2. Vynechání acidifikace vzorků: Tradiční metoda analýzy, zahrnující okyselování vzorků kyselinou chlorovodíkovou, byla nahrazena metodou, která toto vynechává. Díky tomu dochází k redukci rizika pro laboratorní personál a prodloužení životnosti laboratorního vybavení, zejména pece pro sušení vzorků.
  3. Diferenciace forem uhlíku pomocí teplotních ramp: Norma popisuje dva zaměnitelné postupy pro diferenciaci uhlíku – teplotní rampu za oxických podmínek a alternativní metodu s anoxickými podmínkami. Tento přístup umožňuje přesnější detekci rozličných uhlíkových frakcí.

Aplikace v průmyslu a výzkumu

Metody stanovení uhlíku dle EN 17505 mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, zvláště v cementárenství a odpadovém hospodářství, kde je důležité přesné určení obsahu organického a anorganického uhlíku v surovinách. Tyto informace jsou klíčové pro optimalizaci výrobních procesů, snížení emisí CO2 a zvýšení energetické efektivnosti a udržitelnosti operací.

Vhodný přístroj

Normě vyhovuje soliTOCcube od firmy Elementar.

Závěr

Norma EN 17505 představuje významný posun v oblasti analytické chemie, poskytující efektivní a bezpečné metodiky pro analýzu uhlíku v pevných vzorcích. Tento pokrok otevírá nové možnosti pro výzkum a aplikace v oblasti environmentálního monitoringu a průmyslové výroby. Vzhledem k rostoucímu důrazu na udržitelnost a snižování ekologického dopadu výrobních procesů, se stává tato norma nezbytným nástrojem pro odborníky v oblasti životního prostředí a průmyslu.