Menu Zavřeno

Naprašování vodivých vrstev pro elektronovou mikroskopii

Naprašování vodivých vrstev je technika, která se používá k přípravě vzorků pro elektronovou mikroskopii. Tato technika spočívá v pokrytí vzorku tenkou vrstvou kovu, který má vysokou elektronovou hustotu a dobrou elektrickou vodivost. Naprašování se provádí ve vakuové komoře, kde je vzorek vystaven iontovému svazku, který odpařuje kov z terče a následně jej usazuje na povrch vzorku. Naprašované vrstvy se mohou lišit podle typu kovu, který se používá jako terč. Nejčastěji se používají kovy jako zlato, stříbro, platina, wolfram nebo uhlík. Volba kovu závisí na požadovaných vlastnostech naprašované vrstvy, jako je tloušťka, rovnoměrnost, adheze, odrazivost nebo chemická stabilita.

  • Zvýraznění jemných detailů na povrchu vzorku
  • Zlepšení kontrastu mezi různými fázemi nebo složkami vzorku
  • Identifikace chemického složení vzorku pomocí energeticky disperzní spektroskopie (EDS)
  • Snížení artefaktů způsobených nabíjením vzorku

Přístroje s technikou: Naprašování vodivých vrstev pro elektronovou mikroskopii

Naprašovačka LUXORAu je plně automatizované zařízení, které slouží k depozici zlatého povlaku o tloušťce od 1 do 100 nm. Díky ...
Naprašovačka LUXORPt je plně automatizované zařízení, které slouží k depozici zlatého povlaku o tloušťce od 1 do 100 nm. Díky tomuto ...