Menu Zavřeno

Statická analýza obrazu částic

Statická analýza obrazu částic by se správně měla nazývat analýza obrazu statických částic. Slouží pro stanovení velikosti a tvaru, případně též složení částic. Takové částice nejčastěji leží na podkladovém mikroskopovém sklíčku a mají tak stabilní orientaci vůči mikroskopu. To je důležité zejména pro jehličkovité či vláknité částice, které tak vždy odhalují svou délku na rozdíl od dynamické optické analýzy. Dynamická obrazová analýza velikosti částic nemá preferenční zobrazení a jehličková částice může být natočena k objektivu libovolně a tím zkresluje výsledky. U statické metody je jednodušší částice zaostřit a navíc je možné vyhodnotit jejich výšku a případně v jejich analýze pokračovat později.

Výhodou optické analýzy statických částic oproti dynamické je zejména vysoká kvalita získaných dat pro širokou škálu velikostí již od 0,5 mikrometrů po několik milimetrů u světelných mikroskopů (závisí na volbě objektivu) či desítek nanometrů u elektronových mikroskopů. Nevýhodou oproti dynamické analýze ovšem je pomalejší sběr dat a nutná příprava vzorku. Dynamická optická analýza se dá prohlásit za spíše kvalitativní podpůrnou metodu v kontrole kvality spíše velkých částic (stovky mikrometrů) s rychlými přibližnými výsledky bez potřeby přípravy vzorku. Jak světelný tak elektronový mikroskop lze dále kombinovat se spektrometry pro stanovení složení částic. U světelného systému jde o ramanův spektrometr. U elektronového mikroskopu se jedná o energiově-disperzní spektrometr pro určení lokálního prvkového složení.

ilustrace pro automatický optický analyzátor tvaru a složení částic Morphologi
Ilustrace částic pro automatickou statickou analýzu tvaru a složení z obrazu částic

Přístroje s technikou: Statická analýza obrazu částic

Thermo Scientific Phenom Pharos je první stolní rastrovací elektronový mikroskop (SEM) s Schottkyho autoemisním zdrojem elektronů. Tento elektronový zdroj vede ...
Morphologi 4 je plně automatizovaný systém statické analýzy obrazu, který poskytuje úplný a podrobný popis morfologických vlastností práškových materiálů. Morfologické ...
Stolní rastrovací elektronové mikroskopy (SEM) Thermo Scientific řady Phenom se intuitivně používají a rychle poskytují vysoce kvalitní výsledky. Nyní je ...
Phenom ParticleX je průmyslový stolní skenovací elektronový mikroskop s třemi verzemi SW pro různé průmyslové aplikace a automatické snímání a ...
Toto řešení nabízí maximální jednoduchost ovládání, nejkratší čas od vložení vzorku k prvnímu elektronovému snímku ve své třídě, nízké pořizovací ...