Menu Zavřeno

Laserová difrakce – granulometrie

Laserová difrakce je jedna z nejrychlejších metod na stanovené distribuce velikosti částic práškových materiálů. V rozsahu od desítek nanometrů až po jednotky milimetrů je schopný laserový granulometr analyzovat práškový materiál v proudu vzduchu tzv. na sucho, nebo prášek rozdispergovaný v kapalném prostředí. Suchá dispergační cesta laserové difrakce umí míru slepenců eliminovat zvýšením tlaku, u mokré dispergace k tomuto účelu slouží nastavitelný ultrazvuk. Pro vyhodnocení velikosti distribuce částic používá vyhodnocovací SW laserové difrakce dva matematické modely. Jednodušší Fraunhoferovu aproximaci, nebo modernější a přesnější Mieho difrakčí model. Laserový granulometr, jak už uvádí název, používá k analýze laserový paprsek. Více informací o Mastersizeru3000 naleznete v článku Přetrvávající zájem o laserovou difrakci, dále je ke shlédnutí krátké video představující mastersizer3000

Mastersizer software

Přístroje s technikou: Laserová difrakce – granulometrie

V dnešní době, kdy se neustále zvyšují požadavky na kvalitu a vlastnosti materiálů, přináší Hydro Insight, inovativní příslušenství k přístroji ...
Mastersizer 3000, laserový granulometr výrobce MalvernPanalytical, světové jedničky v oblasti charakterizace práškových materiálů Kompaktní laboratorní laserový granulometr měřící v širokém ...