Menu Zavřeno

Stanhope-Seta

Web výrobce:  Stanhope-Seta

vyrobce-stanhope-seta

Stanhope-Seta si během posledních padesáti let získala pověst spolehlivého dodavatele moderních přístrojů pro zkoušení výrobků z ropy. Její přístroje jsou pro svou přesnost a spolehlivost brány jako celosvětové měřítko měření kvality výrobků. V současné době je v sortimentu více než 100 přístrojů – nástrojů řízení kvality. Moderní analytické přístroje (např. bod vzplanutí, tlak par, odstředivky) díky svému inovativnímu řešení, splňují všechny požadavky zákazníků v různých oborech, nejen v průmyslu zpracování ropy:

 • petrochemie
 • farmacie
 • cukrovinky
 • kosmetika
 • plasty

Techniky a aplikace:

 • Barva

– Automatický kolorimetr SetaCheck (stupnice ASTM a Saybolt), Lovibond, ASTM, Pt-Co/Hazen/APHA – dle ISO 2211, ISO 2049, ISO 6271, ASTM D6045, D156, D1500, D1209, E308, D5386.

 • Bod vzplanutí

– Stanovení bodu vzplanutí a hoření podle Pensky-Martens, Cleveland, TAG, Abel, Small Scale – dle ISO 2719, ISO 3679, ISO 2592, ISO 13736, ISO 1523.vyrobce-stanhope-seta-1

 • Cetanové číslo

– Automatické stanovení cetanového čísla – dle EN ISO 5165, EN 17155.

 • Částice, zbytky a skladba

– Zkoušky vlastností odlučování vody leteckého paliva – dle ASTM D8073, D1655, JIG bulletin 121.vyrobce-stanhope-seta-2

– Stanovení objemu FAME (MEŘO) pomocí FTIR v destilátech, zbytkových palivech, leteckém palivu Jet – dle ASTM D7963, ISO 8217, ASTM D1655, D7797.

vyrobce-stanhope-seta-3

– Stanovení objemu FAME (MEŘO) pomocí Mid-IR v bio naftě – dle ASTM D8274, EN 14078.

– Stanovení koncentrace sirovodíku (plynná a kapalná fáze) – dle ASTM D7621, ISO8217.

– Stanovení koncentrace soli v ropě – dle ASTM D3230, IP265.

– Čítače částic v leteckém palivu, oleji, bionaftě a ve vzduchu – dle ASTM D975, D7619, D7647, ISO 4406, ISO 14644, ISO 21501.

– Multi filtrace (FBT) pro naftu, bio naftu, ropný olej – dle ASTM D2068, EN 590.

– Stanovení karbonizačního zbytku – micro a Conradsonova metoda – dle ASTM D189, D4530, ISO 6615, ISO 10370.

– Obsah pryskyřičných látek v palivech – dle ASTM D381, EN ISO 6246.

– Stanovení popela – dle ASTM D482, D874, EN ISO 6245.

– Stanovení nerozpustného obsahu materiálu destilátu a zbytkových topných olejích – dle ASTM D4870, ISO 10307.

 • Destilace

– Atmosférická destilace – dle ISO 3405, ASTM D86, D1078, D850.

 • Koroze a rez

– Koroze mědi (měděný pásek) – dle ISO 2160, ISO 6251, ASTM D4814, D4048, D130, D7671, D7667.

– Stanovení korozně preventivních vlastností mazacích tuků za dynamických podmínek za mokra (EMCOR) – dle ISO 11007, ASTM D6138.

 • LPG

– Koroze mědi (měděný pásek) – dle ASTM D1838.

– Tlakový hydrometr – dle ISO 3993, ASTM D1657.

 • Nízko teplotní vlastnosti a bod tuhnutí

– Stanovení bodu filtrovatelnosti CFPP – dle EN 116, ASTM D6371.

– Stanovení teploty vylučování parafinů CP a bodu tekutosti PP – dle EN 23015, ISO 3015, ASTM D2500, ISO 3016, ASTM D97, D5853.

– Bod mrznutí leteckého paliva – dle ISO 3013, ASTM D2386.

 • Odstředivky

– Stanovení vody a sedimentu ve zbytkových palivových olejích (centrifuga) – dle ISO 3734, ASTM D91, D893, D1290, D1796, D2273, D2709, D2711, D4007.

 • Oxidace

– Oxidační stabilita benzínu, leteckého paliva a destilovaných palivových olejů – dle ISO 7536, ISO 4263, ISO 12205, ASTM D2272, D4742.

 • Penetrace

– Kuželový, jehlový průnik pro vazelíny, asfalty, vosky, maziva – dle ISO 2137, EN 1426, EN 13880.

 • Pěnění, uvolnění vzduchu a emulzifikace

– Stanovení hodnoty uvolňování vzduchu hydraulických, turbínových a mazacích olejů – dle ISO 9120, ASTM D3427.

– Odlučitelnost vody ropných olejů a syntetických kapalin (Herschel Emulsifier) – dle ISO 6614, ASTM D1401.

– Stanovení pěnivých vlastností mazacích olejů – dle ISO 6247, ASTM D892.

 • Tlak par

– Tlak par (automat), ASVP, DVPE – dle EN 13016-1, EN 13016-3, ASTM D5188, D5191, D6377, D6378.

 • Tribologie a mazání ložisek

– Stanovení vlastností kapalin za extrémního tlaku a protioděrových vlastností kapalin – čtyřkuličková metoda – dle EN ISO 20623, EN ISO 26422, ASTM D2266, D2596, D2783, D4172.

– Stanovení vlastností maziv při vymývání vodou – dle ASTM D1264.

 • Viskozita

– Kinematická viskozita paliv a maziv – dle ISO 3104, ASTM D445, D446, D2170, D2270.

 • Vodivost a izolace

– Stanovení vodivosti leteckého paliva, olejů, inkoustu – dle ISO 6297, ASTM D1655, D2624.

Více produktů zde: https://www.stanhope-seta.co.uk/

Více také v sekci analýza paliv

vyrobce-stanhope-seta-4

Kromě základního výrobního programu, jak byl zmíněn výše, se Stanhope-Seta ve své dceřinné společnosti Seta Analytics zabývá vývojem dalších analytických technik – měření částic v leteckém palivu, obsah FAME v palivu, cetanového čísla.

Přístroje od výrobce: Stanhope-Seta

H2S analyzátor s procesorem parní fáze (VPP) je kompaktní stolní přístroj, který se používá k měření celkového obsahu sirovodíku (H2S) v ...
Ruční analyzátory pro měření vodivosti paliv Seta D2 Handheld Conductivity Sensor je přístroj pro rychlé a jednoduché měření vodivosti par ...
SetaCheck Biodiesel je ruční přístroj určený k rychlému, přesnému a opakovatelnému on-site měření obsahu bio složky v palivových směsích nafty ...