Menu Zavřeno

Elektrostatické nabíjení

K elektrostatickému nabíjení dochází vždy při tření či nárazech dvou pevných materiálů, které jsou málo elektricky vodivé. Způsob, jak vyhodnotit vliv elektrostatiky na tok částic spočívá v měření elektrostatického náboje částic padajících podél stěny potrubí z různých materiálů. Elektrostatické nabíjení je následně vyhodnoceno pomocí Faradayova kalíšku. Na elektrostatické nabíjení má také vliv vlhkost a teplota vzduchu, i tyto parametry lze řídit v přístroji GranuCharge od výrobce GranuTools. Více informací v přiložené brožuře vpravo.

 

GranuCharge - Analyzátor elektrostatického nabíjení částic
GranuCharge – Analyzátor elektrostatického nabíjení částic

Přístroje s technikou: Elektrostatické nabíjení