Menu Zavřeno

Mikrobiální monitoring čistých prostor

Pro potřeby mikrobiálního monitoringu čistých prostor nabízí PMS vzorkovací zařízení MiniCapt® Mobile pro mobilní použití a MiniCapt® Remote pro použití v oddělených prostorách (např. izolátorech). Pro aplikace s vlastním zdrojem vakua vyrábí PMS impaktory BioCapt® v nerezovém provedení a BioCapt® Single-Use v unikátním provedení včetně sběrného media pro jedno použití. Tuto nabídku doplňuje detekční souprava povrchového mikrobiálního znečištění SurCapt™.

Přístroje s technikou: Mikrobiální monitoring čistých prostor

Detekční souprava povrchového mikrobiálního znečištěníSurCapt™je vše obsahující souprava k okamžitému použití (all-inclusive, ready-to-use), která zjednodušuje a urychluje proces testování povrchů ...
BioCapt® Single-Use mikrobiální impaktor pomáhá minimalizovat falešně pozitivní výsledky ve farmaceutických čistých prostorech prostřednictvím redukce kontaminace manipulací sagarovými destičkami. To ...
Mikrobiologický impaktor BioCapt® umožňuje záchyt životaschopných mikrobiologických částic na povrch vhodného media pro pozdější inkubaci a vyčíslení. Vstupy do hlavy ...
Vzorkovací zařízení vzduchu MiniCapt® Mobile zjednodušuje vzorkování vzduchu na přítomnost mikrobů aplikací nejnovějších možností řízení dat, zaručující efektivní využití času ...