Menu Zavřeno

Jednorázový impaktor BioCapt Single Use

BioCapt® Single-Use mikrobiální impaktor pomáhá minimalizovat falešně pozitivní výsledky ve farmaceutických čistých prostorech prostřednictvím redukce kontaminace manipulací sagarovými destičkami. To vede k poklesu vyšetřování při současném zvyšování produkce. Jsou eliminovány drahé a časově náročné sterilizační kroky, jako autoklávování, dezinfekce a s nimi spojená manipulace a logistika. Tento inovativní přístup k mikrobiálnímu vzorkování a monitorování vzduchu staví na efektivitě sběru nerezového impaktoru BioCapt, se současným omezením falešně pozitivních výsledků pomocí speciálního balení a jednorázovosti použití.

Design impaktoru obsahuje unikátní radiální štěrbiny a přináší nové řešení integrací destičky s agarem a vzorkovací hlavy do kompaktní jednotky. Je zabráněno přímému kontaktu obsluhy s destičkou s mediem, čímž je redukováno riziko nevhodné manipulace a odstraňuje se příčina pro tradiční sterilizaci vzorkovače. Spolehlivé výsledky a žádné falešně pozitivní pocházející z nadbytečné manipulace znamenají finanční úspory a omezení času stráveného zbytečným vyšetřováním falešně pozitivních výsledků.

Impaktor BioCapt Single-Use dosahuje vzorkování s minimálním narušením pohybu vzduchu a může být efektivně využit při průtocích 25 or 50 L/min vhodných jak pro rutinní monitoring, tak potřeby rychlého vzorkování. Toto nové zařízení má prokázanou výtěžnost mikroorganizmů v zátěžových podmínkách po dvou hodinách kontinuálního vzorkování (25 L/min), což snižuje počet výměn destiček s mediem vyžadovaný pro kontinuální vzorkování vzduchu.

Přínos

 • Pomáhá eliminovat falešně pozitivní výsledky redukováním rizika nevhodné manipulace.
 • Jsou eliminovány časově náročné a na obsluze závislé čistící kroky spojené s nerezovými vzorkovači jako autoklávování, dezinfekce, sterilizace apod.
 • Zjednodušuje standardní operace a eliminuje možnost zranění a manipulace spojené s nerezovými impaktory.
 • Reduces risk during the introduction and withdrawal of microbiological sampling plates in sterile production areas

Vlastnosti & aplikace

Vlastnosti

 • Soulad s normou ISO 14698-1
 • Kultivační media jsou validována pro skladování buď při pokojové teplotě nebo v lednici s dobou životnosti do 9 měsíců.
 • Standardní kultivační media jsou trypticase soy agar (TSA) a sabouraud dextros agar (SDA), stejně jako zákazníkem specifikovaná předvalidovaná media
 • Kompatibilní s předními systémy pro monitoring vzduchu

Aplikace

 • Mikrobiální vzorkování vzduchu v čistých prostorách a přidruženém kontrolovaném prostředí
 • Testování prostředí na životaschopné vzduchem nesené částice podle USP 797
 • Monitorování biologické zátěže ( bioburden ) při výrobě zdravotních zařízení
 • Mikrobiální monitoring aseptických výrobních prostor
 • Microbiologický monitoring chirurgických obleků a operačních sálů