Back to top

Phenom řady P - ProX, Pro, Pure

Phenom ProX

Stolní rastrovací elektronové mikroskopy (SEM) Thermo Scientific řady Phenom se intuitivně používají a rychle poskytují vysoce kvalitní výsledky. Tato východiska byla použita k vývoji a vytvoření spektroskopického systému Phenom ProX pro nejlepší zobrazování a analýzu ve své třídě. Ve srovnání se svými předchůdci má generace 5 Phenom ProX SEM alespoň o 20 % lepší rozlišení a ještě lepší uživatelskou zkušenost pro řešení širšího spektra aplikací včetně vzorků, které jsou velmi citlivé na poškození elektronovým svazkem. Rychlá identifikace různých chemických prvků ve vzorku se provádí pomocí softwarového balíčku Identifikace prvků (EID) a speciálně navrženého a plně integrovaného energiově disperzního spektrometru (EDS). Ostatní přístroje této řady jsou ochuzeny o prvkovou analýzu pomocí EDS detektoru a mohou mít nižší rozlišení.

Pro ilustraci velmi rychlých výsledků lze uvést, že první optický snímek po vložení vzorku do přístroje je zobrazen za 5 sekund. Tento snímek typicky slouží k rychlé orientaci a okamžitému přesunu snímání do oblasti zájmu pomocí jediného kliknutí ve snímku. Přesun z optické do elektronové části mikroskopu včetně zobrazení prvního elektronového snímku přístroji zabere pouhých 20 sekund. Díky zdroji elektronů (CeB6) o vyšší intenzitě oproti konkurencí používaným wolframovým vláknům je standardní snímek nasnímán za 6 sekund, nejvíce kvalitní snímek pak do půl minuty. Tyto parametry společně s přednastavenými optimálními režimy snímkování a nemožností poškodit detektor nevhodným pohybem vzorku z těchto přístrojů dělají velmi jednoduché nástroje na ovládání a přesto velmi kvalitní mikroskopy pro rychlou rutinní práci. Velkou často nedoceněnou výhodou mikroskopů řady Phenom je, že vaše kolegy či studenty naučíte pracovat s Phenomem v řádu několika minut a nemusíte se strachovat o poškození přístroje neodbornou manipulací. Navíc použitý elektronový zdroj se vyměňuje jednou za 2-3 roky (v závislosti na používání a kvalitě vakua) a to na základě poklesu intenzity elektronů (nedochází k nečekanému ukončení práce z důvodu prasklého wolframového vlákna a kontaminace elektronové kolony), takže nepotřebujete vyškoleného zaměstnance a výměnu vlákna si naplánujete v řádu několika týdnů od prvního upozornění od softwaru mikroskopu na dobu, kdy se vám to bude nejvíce hodit. Pokud máte každý den nasnímat velké množství vzorků či by rastrovací elektronový mikroskop měl používat každý zájemce o snímky sám, tak přístroje řady Phenom jsou pro vás nejlepší volbou! Nevěříte? Vyžádejte si ukázku přístroje v naší nové laboratoři či u vás na pracovišti!