Menu Zavřeno

Automatický průmyslový elektronový mikroskop Phenom ParticleX

pristroj-phenomparticlex

Phenom ParticleX je průmyslový stolní skenovací elektronový mikroskop s třemi verzemi SW pro různé průmyslové aplikace a automatické snímání a reportování výsledků. Phenom ParticleX se dodává se střední třídou elektronového zdroje CeB6 s dlouhou životností a vysokým jasem. Ke standardním BSD a EDS detektorům je volitelně dodávaný též SED detekor. Hlavní předností tohoto mikroskopu je stabilní zdroj vedoucí k velmi dobře opakovatelným výsledkům i u málo kontrastních vzorků. Hardwarově a při manuálním používání (bez automatizace) jde o Phenom XL, proto jsou základní vlastnosti mikroskopu popsány na stránce Phenom XL. Automatizační SW vznikl pro SEMy Aspex Explorer a následně FEI Explorer 4 a stále se vyvíjí v České republice, proto má i český „překlad“.  Více informací o všech automatických i manuálně ovládaných aplikacích naleznete na stránce Průmyslový skenovací elektronový mikroskop pro automatizovanou kontrolu kvality.

Technická čistota podle VDA 19 a ISO 16232

Analýza filtrů s částicemi z oplachových vod má za cíl určit množství a původ povrchové kontaminace částicemi v průmyslové výrobě – nejčastěji v elektronice, strojním či farmaceutickém průmyslu. Takové částice mohou blokovat trysky, způsobovat nedokonalosti následných povrchových úprav i zkraty elektronických součástek. Phenom Particle X poskytuje automatickou morfologickou i prvkovou analýzu těchto částic včetně třídění a reportování v jednotlivých velikostních frakcích podle norem VDA 19 a ISO 16232.

Prášková metalurgie a aditivní výroba

Kontrola kvality kovových částic v práškové metalurgii a aditivní výrobě je zásadní pro dosažení požadovaných vlastností produktů. Automatická analýza velikosti, tvaru a případně též složení částic je v tomto SW podpořená šablonami reportů pro rychlý vhled do kvality vstupních kovových prášků. Software třídí částice podle tvaru na kulové, deformované a obsahující satelity (spečené částice). Dále lze třídit podle velikosti částic.

Analýza nekovových vměstků – inkluzí v oceli

Ocel je heterogenní materiál, který obsahuje různé množství nekovových vměstků, které mají zásadní vliv na tváření, koroziodolnost a další mechanické vlastnosti oceli. Analýza velikosti, tvaru a složení těchto inkluzí je proto podstatnou součástí kontroly kvality výrobního procesu nejen v ocelárnách. Pro rychlé určení kvality oceli je možné využít ternární diagramy složení vměstků podle tří vybraných prvků (viz obrázky níže). Dále je možné pomocí normy ASTM E2283 statisticky vyhodnotit maximální možnou velikost inkluzí na základě provedeného vzorku výsledků.