Menu Zavřeno

Analyzátor specifického povrchu BET – 3P surface DX

3P surface DX je plně automatizovaný průtočný analyzátor pro rychlé stanovení měrného povrchu BET se čtyřmi analytickými stanicemi. Tento analyzátor pracuje bez potřeby vakua na principu průtoku plynu o různém složení. Měří jednobodovou i vícebodovou BET metodou a ve velmi krátké době poskytuje spolehlivé výsledky pro kontrolu kvality ve výrobě. Použitá speciální srovnávací metoda zkracuje dobu měření a analýzy adsorpčních píků na minimum.

Parametry průtočného analyzátoru specifického povrchu BET

 • 4 paralelně pracující analytické stanice
 • zcela automatizované stanovení měrného (specifického) povrchu metodou BET v reálném čase
 • Jednobodová a vícebodová měření BET
 • dynamické měření adsorpce
 • možnost použití i jiného adsorbujícího plynu než dusíku (Kr, Ar, …)
 • srovnávací metoda pro velmi krátké doby analýzy
 • automatické korekce tlaku nasycených par dusíku
 • automatické určení okamžiku dosažení rovnováhy
 • automatické nulování tepelně vodivostního detektoru (TCD)

Vzorky jsou připravovány na externím degasseru 3P prep D4, který slouží jako odplyňovací stanice pro přípravu vzorků v průtočných celách pro přístroj 3P Surface DX

 • doplňková odplyňovací stanice (external degasser)
 • 4 přípravné stanice
 • příprava vzorků průtokem inertního plynu či vakuem
 • maximální teplota odplynění je 400 °C

/1/ Jednobodové a vícebodové měření specifického povrchu metodou BET (ISO 9277, DIN 66131)
/2/ STSA-měrný povrch sazí (carbon black) podle ASTM D6556
/3/ PARTICLE WORLD 20; p. 21-23; “The 3P surface DX for production and quality control of BET surface areas”
/4/ PARTICLE WORLD 19; p. 34 – 35; “3P INSTRUMENTS as specialist in the field of adsorption”