Back to top

Speciální zkušební komory

Společnost Angelantoni Test Technology vyrábí a dodává pod značkou ACS také speciální zkušební komory, které jsou navrženy tak, aby splnily očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků.

Do výrobního portfolia speciálních komor firmy ATT patří: zkušební komory pro automobilový průmysl, zkušební komory pro letectví a kosmonautiku, zkušební komory pro vědu a výzkum, speciální pochozí komory, kombinované vysoce výkonné zkušební komory, prachové komory a simulátory deště, speciální komory pro testy baterií, komory pro testování topných těles, komory pro zkoušky přestupu tepla ve stavebnictví, tunelové pece pro tepelné zpracování a další.

Přístroje v řadě

Chamber installed at EURAC -Institute for Renewable Energy - Bolzano (Italy)

Klimatické komory ACS pro zkoušení prostupu tepla komponentů používaných ve stavebnictví (podle evropské normy UNI ISO 12567-1).

Big Science Applications - Angelantoni

Díky svým bohatým zkušenostem ve vysokém vakuu a kryogenních oblastech dokázala společnsot Angelantoni Test Technologies vstoupit do ambiciózních mezinárodních výzkumných projektů, jako je projekt ITER.

Tunnel oven GMS

Kromě sektoru přijímacích trubek pro termodynamické solární elektrárny mohou být tyto pece Angelantoni použity ve výrobních linkách fotovoltaických panelů a obecněji pro tepelné zpracování na mechanických zařízeních a všech dalších zařízeních, která vyžadují naprogramované tepelné profily.

ESS and vertical/horizontal vibration test chamber

Kombinované termoklimatické a mechanické (vibrační) zkoušky jsou typicky prováděny v sektorech v čele technologického výzkumu.

Prachové komory, ostřikové komory a simulátory deště

Průmyslové výrobky jsou během své životnosti vystaveny několika dalším atmosférických vlivům navíc k těm znáným jako jsou teplota, vlhkost a koroze.

ACS

V automobilovém průmyslu jsou standardy neustále nastavovány vyše a vyše (revidované a přizpůsobené), to vše ve prospěch spotřebitelů a široké veřejnosti, aby bylo možné uspokojit požadavky nového technologického vývoje. Standardní i speciální komory ACS umožňují simulaci nejrůznějších klimatických zkušebních podmínek pro opakovatelnost testu a zároveň poskytují nejvyšší stupeň přesnosti.

customized battery test chamber

Skladování elektrické energie vždy představovalo technologickou výzvu. Ačkoliv v uplynulém desetiletí došlo k významnému vývoji, tato výzva je stále aktuální, přičemž požadavky jsou neustále posunovány novými potřebami vznikajícími v různých aplikačních odvětvích.

HVT 240 MC

Kompletní řada vakuových zkušebních komor vyvinutých pod značkou ACS může být rozdělena do dvou kategorií: výškové komory dosahující úrovně tlaku 100 Pascal (1 mbar) a tepelné vakuové komory (TVC), které uměle reprodukují skutečné pracovní podmínky satelitů a vybavení kosmických lodí, je třeba dosáhnout hodnot tlaku až 10-8 mbar.

EN442 zkušební komora ACS

Potřeba omezit energii používanou při vytápění domácností vyžaduje přesná experimentální měření pro různé podmínky, ve kterých se používají různé koncové topné jednotky. Komora vyvinutá společností ACS umožňuje kromě přesných měření v souladu s evropskou normou EN 442 dodatečná posouzení nezbytná pro stanovení realističtějších hodnotících indexů pro různé typy koncových topných jednotek.

Speciální pochozí komory ACS

Pro speciální aplikace byly vyvinuty pochozí komory, kdy vzniká potřeba provádět klimatické zkoušky na složitých, někdy obrovských zařízeních (automobily, chladničky, počítače, telekomunikační systémy).