Menu Zavřeno

Komory pro zkoušky přestupu tepla ve stavebnictví

Cílem tohoto specifického projektu je návrh a realizace zkušebního zařízení pro fasádní prvky od stěn, střech, oken a dveří po stínící prvky pro zkoumání jejich tepelného chování zimním i letním období za stacionárních a dynamických podmínek. Zkušební zařízení bude zejména schopno vyhodnotit celkové tepelné chování solárních aktivních stavebních prvků, tj. fasádních prvků s integrovanými moduly pro výrobu elektrické energie nebo tepla založených na solárních technologiích, za podmínek blízkých realitě: např. jak integrovaný solární tepelný kolektor mění teplotní profil a tok energie ve zdi? Zvyšuje další izolace účinnost kolektoru? A naopak: jak musí být stěnový prvek složen tak, aby maximalizoval celkovou energetickou bilanci, jsou-li FV moduly integrovány, což obvykle funguje lépe při nízkých teplotách?