Menu Zavřeno

Speciální komory pro vědecké aplikace

Díky svým bohatým zkušenostem ve vysokém vakuu a kryogenních oblastech dokázala společnsot Angelantoni Test Technologies vstoupit do ambiciózních mezinárodních výzkumných projektů, jako je projekt ITER. Od prosince 2012 spolupracuje Angelantoni Test Technologies se společností Fusion for Energy (F4E) na návrhu, výrobě, instalaci a zkoušce GVS pro experimenty MITICA a SPIDER v zařízení PRIMA. Systémy pro MITICA (Megavolt ITer Injector & Concept Advancement) a SPIDER (Zdroj pro výrobu iontů deuteria extrahovaných z radiofrekvenční plazmy). Více se můžete dozvědět v přiloženém katalogu.

pristroj-vedecke-aplikace-1pristroj-vedecke-aplikace-2