Menu Zavřeno

Speciální komory pro zkoušky baterií

Skladování elektrické energie vždy představovalo technologickou výzvu. Ačkoliv v uplynulém desetiletí došlo k významnému vývoji, tato výzva je stále aktuální, přičemž požadavky jsou neustále posunovány novými potřebami vznikajícími v různých aplikačních odvětvích.

Nejnovější vývoj v tomto sektoru vyplynul z automobilového průmyslu a výzkumu zaměřeného na vývoj elektrických a hybridních automobilů s cílem snížit emise CO2. Mezi různými identifikovanými řešeními se ukázaly být lithiové baterie nejvhodnějším nástrojem pro dosažení tohoto cíle, a to i v případě, že bude nezbytné další experimentování pro konsolidaci této technologie.