Menu Zavřeno

Kombinované vysoce výkonné zkušební komory

Kombinované termoklimatické a mechanické (vibrační) zkoušky jsou typicky prováděny v sektorech v čele technologického výzkumu. Společnost ACS vyvinula řadu komor, které, i když zachovávají stejné výkony jako standardní klimatické komory, jsou také vybaveny speciálními rozhraními pro všechny typy budičů vibrací (šejkrů) vyráběných významnými mezinárodními výrobci. Tímto způsobem může být únavové napětí snadno kombinováno s tepelným namáháním. Speciální software řídí a spravuje kombinované testy pomocí jednoduchých operací uživatele. Přední společnosti v leteckém, automobilovém, elektronickém a telekomunikačním oboru tyto komory úspěšně využívají pro své zkušební potřeby.

Environmentální zátěžový screening

Tento typ screeningu se typicky provádí tak, aby bylo zajištěno, že výrobek splňuje požadavky „Total Quality“ a splňuje dva hlavní požadavky:

  • Zlepšit spolehlivost výrobků
  • Snižit náklady na záruku

ESS spočívá v aplikaci podnětů a teplotních cyklů, které se střídají nebo kombinují s vibračními testy zaměřenými na zvýraznění těch závad, které nelze normálně zjistit standardními inspekčními nebo funkčními zkouškami: znečištění, pájení za studena nebo za sucha, přerušované kontakty, špatná difúze, slabé spoje, nedostatečná izolace.
Aplikace technik ESS je zaměřena především na precipitaci latentních výrobních defektů a tzv. „infantilní mortalitu“ prostřednictvím rychlých tepelných cyklů (do 30 °C/min v našich komorách ESS s mechanickým termoregulačním systémem a do 60 °C/min při použití LN2).