Back to top

CA-210

Ke stažení : 

Vedoucí výrobci elektronkových, LCD, TFT a plasmových obrazovek používají měřící přístroje Konica Minolta jako referenční k porovnávání bělosti, vytvoření gama-křivek a ke zkoušení barevné linearity v průběhu vývoje, výroby i pro servisní služby. U modelu CA-210 se uvádí kromě rychlosti měření (20 měření za 1 sec), rozsah měření (0,1-999,9 cd/m2) a rozšířený rozsah synchronizace (40-200 Hz). Novou optikou odpovídá CA-210 nejnovější normě IEC (±2,5°). Nově integrované měření záblesků (5-999 cd/m2) dále rozšiřuje možnosti používání. U CA-210 je optický vyhledávač nahrazen sledovacím LED – pointerem, se kterým je porovnání požadovaného bodu obrazovky dětskou hrou.

Analyzátorem barev pro displeje CA-210 potvrzuje Minolta své vedoucí postavení při výrobě referenčních měřících přístrojů pro srovnávání tónů bělosti a barevnosti elektronkových, LCD a plasmových obrazovek. Jejich předchůdci CA-100 a CA-110 se zabydleli v tomto oboru jako průmyslové standarty. Novými modely by mohla úrověň této normy novými a zlepšenými funkcemi dále stoupat …

Přenosová rychlost byla navýšena na 38 400 baudů a je integrováno USB rozhraní. Patentovaný RGBAnalyzer-Modus, 100 kanálová kapacita paměti jsou dnes již součástí základního vybavení CA-210. Softwarové pomůcky umožňují vývojářům začlenit přístroje do vlastních programových aplikací. S přístroji lze získat jako příslušenství řadu volitelných doplňků. S kartou, rozšiřující možnosti měření, je možné u obou přístrjů připojit až čtyři měřící sondy, schopnými např. změřit i rozdělení barev na obrazovce. Pro oba přístroje je charakteristické jednoduché ovládání. Lehkou sondu je možné při měření jen před obrazovkou přidržet. Kdo již pracoval s přístroji CA-100 nebo CA-110, snadno si okamžitě zvykne i na nové modely obou přístrojů.

K přístroji je také dostupné další možné příslušenství. Sondy CA-PH02 a CA-PH05 (s kabelem o délce 2 a 5 m) umožňují další rozšíření měřícího rozsahu (0,05 až 2000 cd/m2), potřebného pro měření velmi jasných obrazovek, jako např. plasmových, nebo projekčních. K proměřování LCD- nebo TFT-obrazovek malých rozměrů, používaných např. u mobilních telefonů, malých PC „do dlaně“, navigačních systémů, nebo audio- a videosystémů již brzy uvede Minolta další sondu CA-210 se zmenšenou snímací aktivní plochou.

Optika CA-210

Optický systém přístroje CA-210 je vybaven objektivem a světlovodným kabelem. Tři měřící čidla zachycují světlo, vyzařované z LCD obrazovky, se spektrální citlivostí podle požadavků CIE 1931. Norma IEC 61747-6 stanovuje dvě podmínky pro měření LCD : Nejprve musí snímání světla z obrazovky ležet kolem kolmice v zorném úhlu 5° a měřená plocha musí zahrnovat nejméně 500 pixelů. CA-210 splňuje pohodlně tyto podmínky zorným úhlem ±2,5° a průměrem měřící plochy sondy 27 mm.

Měření záblesků

U přístroje CA-210 jsou dvě možnosti měření kolísání jasu tzv."flickering". Použitím CA-210 lze přímo měřit pomocí methody kontrastu. K měření podle Jeita-methody se CA-210 připojí k PC a použitá softwarová vývojová pomůcka obstará potřebné funkce. Methoda kontrastu využívá jako ukazatele poměr mezi měnící se a průměrnou jasností obrazovky. U Jeita-methody se naproti tomu udává hodnota intenzity záblesku nezávisle na jejich četnosti výskytu.

CA-100Plus jako nový standart v měření obrazovek a CA-210 jako nové měřítko kvality k měření obrazovek s nejmodernější technologií ukazují, že Minolta je v oboru měření obrazovek na čele peletonu.