Menu Zavřeno

Displejmetr CA-310

Velice rychlé a vysoce přesné přístroje, které poskytují především vyšší přesnost při měření LED-podsvícené LCD televize díky redukce chyb způsobené změnami píků vlnových délek u použitých LED zdrojů podsvícení.

V návaznosti na výhody, které nabízí zobrazení barev pomosí analyzátor CA-210, CA-310 nabízí ještě vyšší přesnost při měření s LED podsvícením LCD televizorů, které jsou stále více populární. I když klasické podsvícení jako jsou třeba zářivky, poskytují relativně rovnoměrné světlo, spektrální emise rozložení LED diod se mírně liší u každé jednotky. CA-310 překonává problém s barevnými senzory, které přesně podle CIE 1931 odpovídající funkce barvě, nabízejí vyšší přesnost měření a zároveň poskytují vysokou rychlost měření i při nízkých hodnotách jasu.

Specifikace:

Všechna specifikace krom Měřící plochy jsou pro sondu Ø27mm

Receptory – Silikonové fotocely

Měřící plocha – Ø 27mm (Ø10mm sondy také k dostání)

Přístupový úhel – ±2.5°

Vzdálenost měření – 30±10 mm

Rozsah displeje

Jas – 0.0001 až 1000 cd/m2

Barevnost – Zobrazena ve 4 nebo 3 číselné variantě (volitelné)

Jas

Měřící rozsah – 0.0050 až 1000 cd/m2

Přesnost na bílou – 10.00 až 1000 cd/m2: ±2%, (0.0050 cd/m2: ±0.0015 cd/m2)

Opakovatelnost (2σ) – 10.00 až 1000 cd/m2: 0.1%, 10.00 až 1000 cd/m2: 0.1%

Barevnost

Měřící rozsah – 0.500 až 1000 cd/m2

Přesnost (bílá) – 120 cd/m2: ±0.002 (± 0.004 pro monochromní *2)

Opakovatelnost (2σ) – 0.0500 až 0.0999 cd/m2: 0.010 – 2.00 až 1000 cd/m2: 0.001

Flickering (kontrastní metoda)

Měřící rozsah – 5 cd/m2 nebo vyšší

Rozsah displeje – 0.0 až 999.9%

Přesnost – ±1% (frekvence flickeringu: 30Hz AC/DC 10% sinusová) – ±2% (frekvence flickeringu: 60Hz AC/DC 10% sinusová)

Opakovatelnost (2σ) – 1% (frekvence flickeringu: 30Hz AC/DC 10% sinusová)

Zobrazení – Digitální – xyLv, XYZ, TΔuvLv, u’v’Lv, RGB analýza

Analogové – ΔxΔyΔLv, R/G B/G ΔG, ΔR B/R G/R

LCD – 16 znaků × 2 řady (s podsvětlením)

Rychlost měření (USB)

xyLv – 0.0050 až 0.0999 cd/m2: 4x/s. – 0.10 až 1.99 cd/m2: 5x/s. – 2.000 cd/m2 až 1000 cd/m2: 20x/s.

Flikering (kontrast) – 16x/s

SYNC mód – NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT

Měření subjektu

Vertikálně synchronní frekvence: 40 až 200Hz

Paměťových kanálů – 100

Analyzér funkce

Standardní funkce

Rozhraní

USB nebo RS-232c (38,400 bps maximálně)

Vícebodové měření jedné jednotky

5 bodů (při použití 4-sondové Expansion Board CA-B15)

Software – SDK software (dodáváno jakou standardní příslušenství)

Rozsah vhodných teplot/vlhkosti

Teplota: 10 až 28°C; relativní vlhkost 70% nebo menší bez známek kondenzace. Změna Jasu: ±2% ±1 při čtění bílé; Barevbá změna: ±0.002 na bílou, ±0.006 pro monochrom. Při měření Konica Minolta standard LCD *1, 120.0 cd/m2 při 23°C 40%RV

Elektrický vstup – 100 to 240V AC, 50/60Hz, 50VA

Velikost (Š-V-H)

Jednotka: 340 × 127 × 216mm
sonda: Ø49 × 208mm

Váha

Jednotka: 3.58kg; Sonda: 530g

*1: Barevnost a jas měřeny pod podmínkami Konica Minolta (Standardní LCD při 6500K a 9300K)

*2: Jas pro monochrom. Je měřen když bílá nastavena na 120 cd/m2