Menu Zavřeno

Světelný chromametr CS-200

ChromaMeter CS-200 měří jas a barevnost různorodých svítivých produktů jako velké plazmové displeje, kompaktní LCD, OLED a LED, venkovní obrazovky, vysokotlaké lampy a přístrojové desky.

ChromaMeter CS-200 s přesností blížící se spektroradiometru

pristroj-cs200-1CS-200 je přístroj, který umožňuje velmi přesné měření jasu a barevnosti, srovnatelné se spektroskopicým typem přístroje při zachování jednoduchosti, funkčnosti a konkurenceschopné ceny. CS-200 má 40 senzorů a provádí výpočty pomocí vlastností spektrální citlivosti (barva-odpovídající funkce), což odpovídá citlivosti lidského oka. Díky této nově vyvinuté metodě montáže spekter jsou hodnoty trichromatických veličin (XYZ – červená, zelená a modrá) mnohem přesnější, než lze získat u konvenčních kolorimetrů a díky tomu CS 200 poskytuje vynikající výsledky.

CS 200 poskytuje měření v širokém rozsahu jasu od nízkých úrovní jasu 0,01 cd/m² přes vysoký jas 20.000.000 cd/m2 (s měřícím úhel 0,1 °). Lze vybrat ze tří měřících úhlů: 1 °, 0,2 ° a 0,1 °. Měření úhlu lze přepínat podle měřeného cíle. Lze měřit velké plochy jako jsou reklamní panely a velké promítací plochy nebo objekty s malou plochou ke změření jako jsou palubní desky aut, kompaktní LCD a jiných zdrojů světla.

Aplikační příklady

S CS-200 lze měřit světelné zdroje všech typů, například signální osvětlení jako jsou semafory, osvětlení letiště, pouliční osvětlení, LED, obrazovky, LCD, PDPs, atd., prostě cokoliv, co vyzařuje světlo. Se stále rostoucí poptávkou po pestrých reklamních upoutávkách stimulovanou růstem potřeb obchodních informačních technologií a full-servisem digitálního vysílání, se zrychlil výzkum a vývoj různých zobrazovacích zařízení zaměřených na LCD a plazmové reklamní panely. Inovace v technologii LED vedly k pozoruhodným průlomu ve vývoji produktů, včetně LED světelné signalizace, podsvícení LCD displeje pro reflexní a velké venkovní obrazovky.

Principy jak měřit světlo:

Existují dva základní způsoby stanovení hodnoty jasu a barevnosti zdroje světla.

Existuje typ přístroje na bázi trichromatických hodnot, který měří světlo pomocí tří detektorů RGB (červený, zelený a modrý) a ty mají podobnou citlivost na světlo jako lidské oko. K dosažení této citlivosti se musí použít filtrů, které ale mají své omezení a limity a tudíž měření na přístrojích tohoto typu nemusí být vhodné pro všechny druhy světelných zdrojů. Nejlepší přesnost je dosažena při měření světelných zdrojů s podobným spektrálním rozložení jako u zdroje světla používaného pro kalibraci přístroje.

Druhá metoda, kterou využívá právě CS 200 je měření spektrálního záření světelného zdroje a provádění výpočtů pomocí vlastností spektrální citlivosti (barva-odpovídající funkce), což odpovídá citlivosti lidského oka. Pomocí této metody se eliminuje nepřesnost při použití metody s filtry a tak jsou výsledky měření mnohem přesnější.pristroj-cs200-2