Menu Zavřeno

Světelný chromametr-luxmetr CL-200A

Kompaktní a lehký měřící přístroj určený pro měření zdrojů osvětlení včetně nových LED zářičů a EL zářičů. Měří a ihned zobrazuje trichromatické veličiny, barevnost, korelovanou teplotu barvy, dominující vlnovou délku, čistotu excitace, osvětlení a nakonec diference mezi dvěma druhy měření. (rozdíl standard/vzorek)

Software, který je standardní výbavou přidává další univerzálnost včetně hodnocení LED, JIS korelovanou teplotu barvy a vícebodovou či uživatelskou kalibraci osvětlované plochy.

Hlavní aplikace:

  • Zjišťování osvětlení, barevnosti osvětlení a korelované teploty barvy libovolných zdrojů osvětlení včetně organických EL zářičů (OLED), LED atd.
  • Vývoj LED reklamních ploch (tabulí), kontrola kvality a údržba
  • Hodnocení distribučních charakteristik LED osvětlovacích modulů
  • Hodnocení distribuce osvětlení při instalaci osvětlovacích zdrojů
  • Výzkum stavebního a interiérového osvětlení
  • Produkce a adjustace osvětlení prostor
  • Údržba světelných kabinetů
  • Výzkum a vývoj osvětlení do promítaček a kontrola barvy osvětlení
  • Kontrola prostředí pro experimenty psychologického výzkumu

Hlavní vlastnosti: Kompaktní, lehký a přenosný, napájený bateriemi

Tělo CL-200A Vám padne do dlaně a je pohodlný k přenášení a měření kdekoli je to potřeba. Může být napájen dvěma 2 AA tužkovými bateriemi (nebo pomocí doporučeného AC adaptéru) a může také varovat ve správnou chvíli na nedostatek energie pokud je použito nabíjecích baterií.

Jednoduché měření korelované barevné teploty

Přístroj CL-200A umí změřit korelovanou barevnou teplotu a také rozdíl od čáry teplotního zářiče Δuv – hodnoty, které se často používají k popisu barvy světelných zdrojů. V případě, že je ideální černé těleso (ideální těleso pohlcující všechno dopadající elektromagnetické záření) ohříváno, začíná vyzařovat světlo a spolu se vzrůstající teplotou černého tělesa se postupně mění vyzařované světlo z červené přes žlutou až k bílé. Barevná teplota záření je definována jako absolutní teplota (udáváno v Kelvinech) při které černé těleso může vyzařovat příslušnou barvu světla. Křivka barev emitovaných světelným zdrojem – černým tělesempři různých teplotách se nazývá čára teplotního zářiče (originál „blackbody locus“) a ta je zobrazena na obrázku níže (levý obrázek). Protože mnoho světelných zdrojů neleží přímo na čáře teplotního zářiče ale poblíž ní, používají se k jejich popisu korelované barevné teploty. Oblast, pro kterou jsou korelované barevné teploty definovány jsou popsány izotermními křivkami zobrazenými na obrázku vpravo. Při popisu barvy pomocí korelované barevné teploty se obvykle používá diference od čáry tepelného zářiče ∆uv která je uvedena dál od korelované teploty zářiče.

graf-cl-200a

Ideální pro kontrolu kvality bílých LED lamp

pristroj-cl-200a-1Bílé LEDky se většinou vyrábí z modré LED pokryté vrstvou žlutě fosforového materiálu a díky smísení modrého světla emitovaného z LED jednotky a žlutě svítícího fosforu je vytvářeno bílé světlo. Přestože distribuce emisního spektra modrého světla se mění jen nepatrně, proměnlivost bílého vyzařovaného světla je větší. A z tohoto důvodu je u bílých LED velmi důležité kontrolovat nejen jas, ale také vyzařovanou barvu. CL-200A může měřit obojí, jak barevnost získanou díky přidanému fosforu, tak celkovou kvalitu bílého světla vystupujícího z LED lampy sestavené z více bílých LED jednotek.

Se software CL-S10w je možné dělat pořadí (žebříček, stupnici) LED

Odpojitelný receptor a vícebodové měření

pristroj-cl-200a-2Senzor může být odpojen od hlavní jednotky a poté vzdáleně připojen pomocí standardního LAN kabelu (pomocí originálních adaptérů na hlavní jednotku a senzor) což umožňuje jednoduchou instalaci senzoru v méně přístupném místě nebo v inspekčním systému (uzavřená krabice se světelným zdrojem apod.). Další senzor s adaptéry mohou být dále propojovány v řadě od prvního senzoru dál. Na hlavní jednotce je pak možné tlačítky volit mezi jednotlivými senzory.

 

Automatická kalibrace nuly bez použití krytky senzoru

Jakmile je zapnuto napájení, CL-200A automaticky udržuje adjustaci a kalibraci nuly a to i v případě, že krytka senzoru nebyla přidělána na přijímací receptor což umožňuje spustit měření takřka okamžitě.

Posuvný kryt kláves

Tento kryt kláves zabraňuje nechtěnému použití méně využívaných tlačítek.

Přídavné funkce poskytované softwarem CL-S10w (součást balení)

Data Management Software CL-S10w je vložka do programu Excel® která poskytuje přídavné funkce CL-200A a umožňuje řídit a spravovat data pomocí funkcí v Excelu®.

Přenos dat pomocí tlačítek na jednotce CL-200A

Při použití CL-200A spolu s CL-S10w software může být realizováno měření a data přesměrována do Excelu® pomocí tlačítek na CL-200A stejně jako při použití kláves na PC.

Funkce seřazení LED do žebříčku

pristroj-cl-200a-3Hlavní téma v LED průmyslu – barevná nejednotnost – může být kvantifikována a automaticky seřazena do tabulky.

Jednodušší vícebodové měření

Přestože může být vícebodové měření (až 30 senzorů) provedeno pomocí těla CL-200A bez použití PC, použití software CL-S10w podstatně zjednodušuje ovládání stejně jako zacházení s daty získanými ze všech receptorů (senzorů).

Příklad vícebodového měření projektoru (9 bodový příklad vlevo);

Vícebodové měření osvětlení v budově (vpravo 5 bodový příklad)

pristroj-cl-200a-4konica-multipoin2